Eiendomsskatten truer

Ubehagelige kutt i tjenestetilbudet eller innføring av eiendomsskatt? Det er valget det nye kommunestyret står overfor, skal det klare å få neste års kommunebudsjett og økonomiplan i balanse.

Gro Anita TrøanNyansatt rådmann Gro Anita Trøan hadde ingen gledelige overraskelser på lager da Formannskapet var innkalt til ekstraordinært møte for å bli orientert om den alvorlige økonomiske situasjonen Birkenes kommune befinner seg i. Ved utgangen av august lå kommunen an til et underskudd på 7,6 millioner.

Les mer i papiravisa onsdag 19. oktober