Skoleopprør på Engesland

Engesland Skole

STOR LÅNEGJELD: Kommuneøkonomien i Birkenes er i hardt vær. Nærmere 400 millioner i lånegjeld og avhengighet av usikre finansinntekter har bidratt til en uholdbar økonomisk situasjon. Nå må det kuttes fem millioner kroner i året de nærmeste årene for at kommunen skal komme på bena økonomisk igjen.

UPOPULÆRT FORSLAG: I rådmannens utkast til kommunebudsjett for 2012 foreslås det blant annet å samle alle ungdomsskoleelevene i kommunen på én skole på Birkeland. Det har skapt furore blant både elever, foreldre og lærere på Engesland skole, der enkelte elever kan få opptil fem mils skolevei.