SANA

Savnet etter Sana

Mistet venner da Sana ble lagt ned, og forteller om vanskeligheter med å komme i kontakt med lokalbefolkninga på Birkeland.

Ingen dramatikk

Når SANA Birkeland innstiller driften i mai, vil det antakeligvis ikke ha innvirkning på boligmarkedet på Birkeland.