Statsløse «birkenesfanger»

HJERTELIG GJENSYN: Etter den opprivende opplevelsen for to uker siden, da familien ble hentet av Politiet om natta, har ikke Saed orket å gå på skolen. Gjensynsgleden var derfor stor blant klassekameratene da han mandag stakk innom Valstrand i storfriminuttet.

HJERTELIG GJENSYN: Etter den opprivende opplevelsen for to uker siden, da familien ble hentet av Politiet om natta, har ikke Saed orket å gå på skolen. Gjensynsgleden var derfor stor blant klassekameratene da han mandag stakk innom Valstrand i storfriminuttet.

HJERTELIG GJENSYN: Etter den opprivende opplevelsen for to uker siden, da familien ble hentet av Politiet om natta, har ikke Saed orket å gå på skolen. Gjensynsgleden var derfor stor blant klassekameratene da han mandag stakk innom Valstrand i storfriminuttet.

POLITIKK. Familien Al-Rantisi har bodd på Birkeland i seks år. Nå vil norske innvandringsmyndigheter sende dem ut av landet. Problemet er bare at de ikke har noe land å reise til.

Farid Samhan Al-Rantisi (44) er født og oppvokst i Qatar, der han jobbet med it og informasjonssystemer. Han forteller at han mistet jobben da han fikk hjerteproblemer. Uten inntekt kunne han ikke betale for barnas skolegang. De ble kastet ut av skolen. Eldstesønnen Mohammed ble utestengt fra volleyballaget han spilte på.

– Mister du jobben i Qatar, så mister du alt, forklarer Farid via Mohammed (20) som snakker godt norsk. Han forteller at familien også ble utsatt for diskriminering på grunn av hudfarge og utenlandsk utseende. Til slutt valgte Farid å ta med seg familien og flykte. Til Norge og Birkeland. Etter å ha fått avslag på asylsøknaden søkte familien om frivillig retur til Qatar. Imidlertid var verken den qatarske ambassaden i London eller myndighetene i Qatar villige til å gi familien innreisetillatelse uten en såkalt sponsor.

Hentet om natta

For to uker siden kom Politiet på døra, om natta, mens familien lå og sov. Med politieskorte ble familien satt på flyet til Jordan, hvor en norsk ambassadeansatt mente de kunne få opphold. Det viste seg å ikke stemme. Det er nemlig kun mor Sana (45) som er jordansk statsborger. Resten av familien har egyptiske reisepass for palestinere, ingen papirer fra Qatar, hvor de kommer fra. Det styrtrike oljelandet deler nemlig ikke ut statsborgerskap. Og så lenge man ikke har oppholdstillatelse i et annet land eller en sponsor, det vil si en bemidlet person som garanterer økonomisk for familien, vil ikke Qatar slippe dem inn i landet. Har man først en sponsor, så er man ifølge Farid i prinsippet en slave. Sponsoren kan gjøre nærmest hva han vil med den eller de han garanterer for.

Etter seks timer på flyplassen i Jordan ble familien sendt tilbake til Norge.

– Vi tryglet de norske politifolkene om å ikke reise tilbake uten oss. For da hadde vi blitt igjen på flyplassen, forteller Mohammed. Han lurer på hva som hadde skjedd dersom familien hadde sluppet inn i Jordan.
– Der er vi jo ingen. Vi er ikke registrert noen steder der. Da hadde vi blitt satt i fengsel, tror han.

Les hele saken og uttalelsen fra Utlendingsnemnda i BirkenesAvisa Nr 43. Den er fortsatt tilsalgs!