Ingen dramatikk

Når SANA Birkeland innstiller driften i mai, vil det antakeligvis ikke ha innvirkning på boligmarkedet på Birkeland.

Sana opplyser at de for tiden leier 26 boenheter, og at det nå må sendes oppsigelse til disse.

– Det er ikke sikkert det blir så galt som en kunne tenke seg, sier Jan Olav Birkenes hos DNB Eiendom i Lillesand.

– Etter hva jeg har registrert er det underskudd av utleieboliger på Birkeland.  Dette har noe sammenheng med bankenes skjerpede krav til egenkapital ved kjøp, og at startlån har blitt vanskeligere å få tak i, sier Birkenes.

En rask sjekk på FINN avslører at det er 39 brukte og noe færre brukte boliger til salgs.  I følge Birkenes gjør det ikke om det kommer noen flere, og at kanskje det kan komme noen som har en litt lavere inngangsbillett.

– Det er nok sånn at folk helst vil kjøpe ferdig opp-pussede hus og leiligheter, men du skal ikke se bort fra at det nå kan bli større differensiering av boliger i markedet og at det da er en og annen som kan få kjøpt et opp-pussingsobjekt som man har råd til, sier Birkenes som ikke på noen måte synes at Birkelandsfolk skal se mørkt på dette.

– Vanligvis er det jo slik at det som er mørkt for en, kan være lyst for en annen.  Men her tror jeg både selger og kjøper, utleier og leietaker kan se lyst på fremtiden, avslutter Birkenes.