Petter Ross
Flere vil ha kutt

Flere politikere er opptatt av eiendomsskatt, og en reduksjon er i sikte skal vi tro stemninga på arbeidsmøtet denne uka.