Vil ha informasjon først

Politiker misfornøyd med å lese om kommunens økonomi i lokalavisa før politikerne er orientert.

– Jeg føler dette er informasjon som er viktig for politikerne, og jeg ser det står skrevet i en avis før vi kjenner til det. Jeg mener det er en selvfølge at vi skal få vite dette først, sier Petter Ross (KrF) under formannskapsmøtet onsdag.

Han reagerer på at informasjon om kommunens prosess med Fylkesmannen om ROBEK-oppfølginga er å lese i Birkenes Avisa samme dag som politikerne orienteres i formannskapet.

– Selv om dere ønsker mer informasjon enn vanlig, så har vi ikke kapasitet til å utarbeide rapporter på alle områder. Vå utfordring er å rapportere på enklest mulig måte, slik at dere blir opplyst, sier rådmann Gro Anita Trøan.

Hun forteller politikerne at det var lokalavisa selv som tok grep i ett brev sendt fra Fylkesmannen, og ba om kommentarer til dette.

– Det er ikke et spørsmål om kapasitet, men å vente med avisa til vi har fått denne informasjonen. La media være, og ta oss politikere på alvor, sier Ross.

Svaret fra rådmannen er kort.

– Det kan vi gjøre, sier hun.