Flere vil ha kutt

Flere politikere er opptatt av eiendomsskatt, og en reduksjon er i sikte skal vi tro stemninga på arbeidsmøtet denne uka.

– Den økninga vi la på før dette året har vi råd til å ta vekk. Dersom vi hadde visst det vi vet nå, hadde vel ingen politikere økt eiendomsskatten, sier Peter Ross (KrF), og legger til:

– Nå som vi har bedt innbyggerne om hjelp i vanskelige tider, er det kanskje på tide å gi noe tilbake når det kommer til eiendomsskatt.

Gruppearbeid

Under et arbeidsmøte tirsdag ble politikere og representanter fra kommunens administrasjon samlet i grupper. De fleste gruppene gjorde som Ross sin gruppe, altså sa noen velvalgte ord om den omstridte eiendomsskatten.

– Kommunen har lagt bak seg et godt resultat i fjor, men det at vi har spart mye kan også ha en nedside. Det har vært problemer med å bemanne viktige posisjoner innen PP-tjenesten, og også andre enheter har slitt. Det kan på sikt være ugunstig, sier Anne Kari Birkeland (KrF).

Også hennes gruppe drøftet eiendomsskatten, og resultatet ble et ønske om å sette den ned noe, for å signalisere bedre økonomiske tider. Men punktet på plakaten er etterfulgt av et spørsmålstegn.

– Vi vet jo ikke hvordan framtida ser ut, og min gruppe er usikre på om det er riktig å kutte eiendomsskatten nå, sier Mariane Hagestad (V).

Litt eller mye

Det er Gunnar Høygilt (H) som har varslet at partiet vil fremme forslag om å kutte i eiendomsskatten i kommunestyremøtet senere i juni. Partiet vil kutte skatten med ett promillepoeng.

– Vi må ikke ta av, selv om vi har hatt et godt resultat. Eiendomsskatt har vi ikke hatt oppe på tapetet i denne omgangen, sier Nils Olav Eikenes (H).

Medlemmene i hans gruppe mener politikerne bør være sindige i situasjonen som har oppstått etter fjorårets gode økonomiske resultat.

– Vi har et punkt med kutt i eiendomsskatt, og der står det i parentes litt eller mye, sier Alfred Kylland (Sp).

Innholdet i parentesen skaper latter blant de andre politikerne. Arbeidet i gruppene viser at det er stort bevissthet om økonomi, påpeker ordfører Anders Christiansen (Ap). Han tror ikke det er fare for at politikerne skal ta av, selv om kommunen har lagt bak seg et godt år rent økonomisk.