Folkehøgskolen SørlandetFant søppel på søppel

Flom er for de fleste synonymt med vann. Dersom man nå tar en tur langs elva vil kanskje definisjonen forandre seg og flom bli synonymt med søppel.

Vil doble summen

Også i år engasjerer Folkehøyskolen på Birkeland seg i Kreftforeningens årlig bøsseaksjon som går av stabelen torsdag 9. mars.