Digerhaug


Naboene vant fram

POLITIKK. Planutvalget lot reguleringsplanen og naboenes syn gå foran utbyggernes ønsker…