Uenige om det er en konflikt

KONFLIKT: Enghetsleder for boveiledertjenesten Signe Ann Jørgensen deler ikke fellesrådets oppfatning at det er en konflikt på Digerhaug.

Fellesrådet bekymret for situasjonen på Digerhaug. Ordfører og rådmann kalt inn på teppet.

– Nå har vi gjort noe vi aldri har gjort før, nemlig invitert rådmann og ordfører til et møte. Vi opplever at saken har versert så lenge, og er så vanskelig, at vi håper å komme oss videre på en god måte, sier Karl Johan Tveiten.

Lederen av fellesrådet for eldre og funksjonshemmede snakker om Digerhaug, og bruken av noen av leilighetene som avlastningshjem. Dette skal være en ulempe for byggets faste beboere.

– Vi mener det må finnes en løsning som gir de som trenger avlasting et godt tilbud, uten at det er til ulempe for beboerne på Digerhaug, sier Tveiten.

Flere møter i saken

Birkenesavisa skrev sist om saken i november i fjor. Da adresserte Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) problemet. Siden den gang har lite skjedd.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken, eller at det skal være en problematisk situasjon på Digerhaug. Slik jeg leser rapportene fra de ansatte er det ikke noe større problem med avlasting, enn at det er åtte personer som bor der hele tida, sier enhetsleder boveiledertjenesten Signe Ann Jørgensen.

Hun forteller at det har vært arrangert møter om temaet, men gjentar at hun ikke klarer å se dette som en konflikt.

– Noen ganger er man glad i naboen, og noen ganger ikke. Det er lovlig å ha avlastning samme sted som noen bor, så lovlighetsdiskusjonen er i alle fall lagt død, sier Jørgensen.

Overrasket leder

Tveiten er overrasket over at enhetslederen har en slik forståelse av saken, og håper de kan bygge en felles forståelse av utfordringene.

– Jeg tror det er viktig at brukere med store utfordringer får løsninger som er til å leve med, sier han.

Det kommunen derimot gjør, som kan avlaste situasjonen, er å vurdere behovet for flere avlastningsplasser. Ifølge Jørgensen vurderes det å kjøpe plasser i andre kommuner, eller fylle opp ledig bygningsmasse i Birkenes.

– Vi ser et økende behov for slike plasser, og derfor snakker vi om alternativer til Digerhaug. I framtida håper vi å samle disse plassene, for det er ikke gunstig å ha flere baser, sier hun.

Muligens på sykehjem

Rådmann Anne Stapnes forteller at kommunen har ledig bygningsmasse, og peker på sykehjemmet som en mulig plassering. Der står en avdeling ledig, som har egen inngang. Det er ikke en løsning som faller i smak hos rådets medlemmer.

– Vi ønsker en annen boligmasse en sykehjemmet, for uansett hvordan du ser på det, så er det en institusjon. Dette er en sårbar gruppe hvor familiene har slitt siden barna kom til verden, og de trenger det beste vi kan gi dem, sier Britt Pigao som møter for NFU i rådet.

Ordfører Anders Christiansen (Ap) påpeker at en endring av bruken på sykehjemmet må behandles politisk, og i så fall får rådet anledning til å uttale seg.