Den Norske Kirke

Taus prest

Jeg synes det er svakt, ja for dårlig, av vår nye prest at hun ikke vil svare på om hun vil vie likekjønnede.Fond til vedlikehold

Agder Høyre mener Opplysningsvesenets fond, som forvalter verdier tilknyttet Den norske kirke, bør kunne brukes til vedlikehold av kirker.