Den Norske Kirke
Fond til vedlikehold

Agder Høyre mener Opplysningsvesenets fond, som forvalter verdier tilknyttet Den norske kirke, bør kunne brukes til vedlikehold av kirker.