Avlysninger i kirke og politikk

HEREFOSS: Herefoss kirke.

Den norske kirke avlyser gudstjenester og Birkenes kommune avlyser politiske møter. Miljøstasjonen på Tollnes stenges.

– Vi gjør dette i solidaritet med de mest sårbare blant oss. På denne måten er vi i Agder og Telemark bispedømme med på den felles dugnaden for å stoppe koronaviruset, sier biskop Stein Reinertsen.

Alle offentlige gudstjenester avlyses til og med 22. mars. Dette kan bli forlenget. Begravelser blir gjennomført, men med begrenset antall deltagere. I utgangspunktet settes et tak på 50 deltagere, eventuelt nærmeste familie. Dette gjelder inntil videre. Det samme taket på 50 deltakere gjelder for vigsler.

– Vi er opptatt av at kirken skal være til stede for folk som vil ha fellesskap for bønn, samtale og fellesskap. Samtidig må vi være med på den nasjonale innsatsen mot koronavirus. Derfor må vi endre kirkens tilbud og gå bort fra fysiske gudstjenester og samlinger inntil videre, sier preses for Bispemøtet Atle Sommerfeldt til NTB, og legger til:

– Vi ønsker fortsatt å være til stede for alle som vil be, ha noen å snakke med eller oppleve et fellesskap, men det må skje via radio, nett og Facebook.

Avlyser politiske møter

Mens ordfører Gyro Heia (Sp) tidligere i dag holdt døra åpen for politiske møter, er det nå klart at de avlyses.

– Alle politiske møter i den kommende møterunden er avlyst for å begrense spredning av koronaviruset, skriver politisk sekretær Bjørn Vidar Lie i en e-post til Birkenesavisa.

Neste uke var det i utgangspunktet utvalgsmøter, mens kommunestyret skulle avholdt møte uka etter.

Konsentrerer seg om kritiske oppgaver

– Renovasjon er en kritisk funksjon i samfunnet og vi må planlegge for å ivareta de mest presserende oppgavene, skriver daglig leder i Libir Johan Jørgen Fossli til Birkenesavisa.

Han mener det blir viktigst å sørge for innsamling av rest og matavfall hjemme hos husholdningene.

– Dette innebærer at vi må prioritere bort en del tjenester. Vi vurderer fortløpende å redusere en del ruter, spesielt på papir og plast. Vi ser oss også nødt til å stenge av Høvåg og Tollnes miljøstasjoner. Da med fokus på å kunne opprettholde et best mulig fokus på hovedstasjonen Knudremyr, skriver han.

Libir ønsker ikke mange besøkende til sine tilbud i tida framover.

– Vi vil sterkt anmode om at publikum reduserer sine fysiske besøk til administrasjonen. Vi håper også at våre kunder tenker seg om et par ganger for andre besøk på Knudremyr. Avfall som kan vente bør vente. Vi vil oppfordre til å sende e-post på post@libir.no, men vi kan ikke love hurtige svar, skriver Fossli.