Merkelig prioritering

KIRKE: Bygdas nye sogneprest ønsker ikke å uttale seg om likekjønnet vigsel.

Birkenesavisas fokus på prestestanden.

Jeg fikk bare lyst til å kommentere Birkenesavisas fokus på prestestanden. Rett før jul var det stor avslutning for vår avholdte sokneprest Gunvor Hofseth. Det var flott gudstjeneste med stappfulle hus, Birkeland storband og rikholdig fest etterpå. Ingenting av dette ble nevnt i avisa.

Og når så vår nye sokneprest Toril Farstad Dahl skal begynne, ønsker avisa henne velkommen med en helsides fundering på om hun vier likekjønnede, og kun det! Jeg er klar over kapasitetsutfordringer for ei lita bygdeavis, men kunne likevel ønsket meg noe bredere stofftilfang.

Roald Rokseth

Nestleder Birkenes menighetsråd