DebattLokalt selvstyre svekkes

Hvorfor er det så få av våre sentrale partier og politikere som er opptatt av å bevare og styrke lokaldemokratiet?
Veldig mye hastverk

Hastverk er som regel lastverk, og når man har hastverk blir i tillegg de fleste gode råd dyre.


Unngå skogbrann

Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Bålbrenning og grilling er den vanligste årsaken.