Debatt
Alvorlige feil

Er det spørreundersøkelsen eller folkeavstemningen som skal legges vekt på?