– Vi ønsker oss et mer levende sentrum

 

Birkeland og København har noe til felles, faktisk navnet på hovedgaten. Helt uten sammenligning mellom våre to sentra, så er det en historie som kanskje er verd å ta med seg.

Navnet betyr strekning, og det gir mening. Strøget i København er på 1,1 kilometer, mens vårt strøg er på hele 1,3 kilometer. Gaten i København ble forsøkt som gågate i 1962. Selvsagt til store protester, men i 1964 forsvant bilen for godt og er neppe savnet.

Jeg vet ikke når og hvordan navnet Strøget ble til på Birkeland, men da alle hus skulle få sitt nummer ble det bestemt at den rette veistrekningen fra Fritun til Scanflex skulle få dette eksotiske navnet. Et navn som allerede hadde vært på folkemunne i mange år.

Utviklingen langs veien har gått sin tilfeldige gang. Fra en smal kjerrevei til asfalt. Butikker har kommet og gått . Det samme har kafé og spiseplasser. Det eneste som har bestått er trafikken og Tomta. Det er nå laget en mulighetsstudie av denne åpne parkeringsplassen og det er startet en ny debatt om å ta Rv 41 ut av sentrum. Det er også startet en ny prosess rundt sentrumsplanen.

Vi hadde en plan fra 2005 som omfattet hele Strøget. Den gav oss et snev av by. Vi fikk miljøgate med brostein og midtrabatter. Det ble også nye leilighetsbygg, men planen hadde en litt for stor tro på at næringene ville bli etablert og inneholdt litt for strenge reguleringer.

Den planen vi har i dag er fra 2016. Den har begrenset området for næring og konsentrert seg om et mindre område av Strøget. Den har derimot lagt sterke føringer på utbygger som skal bekoste mye ny infrastruktur. Det har ført til at grunneiere mener at kostnaden blir for høy og utbygginger er uteblitt.

Derfor har vi nå startet en justering av planen, som står mer i stil til Strøget på Birkeland. Ragnhild Aasen skal lede en gruppe som skal foreslå endringer, og målet er å få en plan mer i tråd med det vi kan få til på Birkeland.

Vi har også fått en mulighetsstudie av Tomta. Prosjektet er finansiert av fylkeskommunen og gir oss noen tanker om hvordan det kan bli. Alt har en kostnad, men det er også viktig å se for seg hva framtiden vil bringe og ikke stenge for det som måtte komme. Som f.eks. holdeplass for buss, ladestasjoner og parkering for besøkende i sentrum.

Torsdag 11. april skal det holdes et informasjonsmøte i kantina på kommunehuset. Der vil vi få informasjon om både Tomta og sentrumsplanen. Alle som er interessert bør ta turen.

Vi ønsker oss et mer levende sentrum enn det vi har i dag. Vi ønsker oss leiligheter og gode sosiale møteplasser. For at det skal bli en realitet trenger vi en plan med krav som står i stil til de kostnader som utbyggere finner fornuftig.

Jeg har stor tro på at vi nå får en plan som snart setter de første spader i jorden.

Vi har fått signaler fra vegvesenet om å ta med i våre planer å se på alternativ veitrasé for Rv 41. Når det blir en realitet er vanskelig å spå, men en gang skjer det. Da kan vårt strøg bli mer i retning av vår storebror i sør.

Strøget på Birkeland var en gang gågate. Bilene var i fåtall og helt fram til ut på 60-tallet kunne man gå midt i veien uten fare. I dag er bildet helt annerledes og bilene har hovedrollen. Området rundt Tomta har alltid vært sentrum av sentrum med næring, buss og parkering. Det som har uteblitt er leiligheter midt i dette sentrumet. Det må vi få til og da tror jeg butikker og gode sosiale møteplasser vil komme etter.

 

Arild Windsland

 

 

______________________________________________________

Dette er et eksternt innlegg. Standpunktene er skribentens egne.