– Praktisk arbeid

 

«Det gjelder å finne frem til balansen mellom nøyaktighet og fart i en arbeidsoppgave som skal gjøres.»

Det var min mor som underviste meg i praktisk arbeid.

«Dersom jobben skal gjøres hundre prosent nøyaktig så blir man aldri ferdig. Det nytter ikke. Man må finne frem til et nivå som er godt nok, og så en måte å jobbe på så det går mest mulig unna. Prøve seg frem i starten av arbeid som skal gjøres, til den teknikken som går raskt men likevel blir bra nok.»

Erfaringen fra tidligere generasjoner hadde meg i tale. Jeg tenkte ikke på det da. Men jeg har forstått det siden.

Det var fra generasjoner som avhang av å rekke alle prosessene som måtte gjøres for å ha mat i låve og i spiskammer til den lange vinteren. Det var utrolig mange varierte og nøye gjennomtenkte teknikker og arbeidsmåter som fikk tilværelsen til å fungere.

Kanskje har vi mistet respekten for den opplæring som kan ligge i å lære seg praktisk arbeid. Praktisk arbeid handler om å få et fag inn i fingrene, i tillegg til å kunne teorien rundt det. Det kan handle om hvilepuls i gjentagelser, men også om å klare å stå i repetitivt arbeid.

Ny opplæringslov åpner opp for mer praktisk vinkling på opplæringen for å nå læringsmål.

Kan vi håpe at ukentlige dager på en arbeidsplass igjen kan bli å anse som et alternativ for ungdomsskoleelever som ikke klarer å nyttiggjøre seg kun teoretisk undervisning? Eller annen type samarbeid mellom skole og lokalt næringsliv?

Det er ikke lenger lett å finne folk som har lært seg å jobbe. Det er ikke ukjent at lærlinger som nå kommer ut som snekker eller kokk først av alt må læres opp til å kunne arbeide. Og at butikker som søker arbeidsfolk frem til nå ofte har foretrukket unge som har vokst opp på gårdsbruk.

Arbeidsgivere verdsetter arbeidstakere som kan å jobbe. Har man lært seg arbeidsmoral, så vil det gjerne gjenspeiles også i teoretisk arbeid. Gjennom ærlig arbeid kan vi utvikle en sterk arbeidsmoral som former oss som en ansvarlig og pålitelig person i samfunnet. Unge trenger å lære seg å jobbe. Vi trenger å bli stilt krav til i oppveksten, og vi trenger å kjenne på tilfredsstillelsen over å ha gjort et stykke arbeid.

Det var generasjonene bakover som snakket til meg via min mor. Samtidig som jeg også fikk jobbe i lag med henne, se på henne og fikk råd om hva som kunne være beste arbeidsmåten.

«Så må du finne hvile i arbeidet, du må legge fart og energi på et nivå så du klarer å holde dagen. Ellers sliter du deg ut.»

 

Ruth Kylland Martinsen

 

______________________________________________________

Dette er et eksternt innlegg. Standpunktene er skribentens egne.