Frihet innenfor rammer

Tomta : Politikere og grunneiere var tirsdag på befaring i Birkeland, blant annet på Tomta. F.v. Gunnar Høygilt (H), Nils Olav Eikenes (H), Jakob Olaus Mo, Anne Kari Birkeland (KrF), Anne Svendesen, Åshild Åsgård Mo og Kjell Rasmussen.

Tomta : Politikere og grunneiere var tirsdag på befaring i Birkeland, blant annet på Tomta. F.v. Gunnar Høygilt (H), Nils Olav Eikenes (H), Jakob Olaus Mo, Anne Kari Birkeland (KrF), Anne Svendesen, Åshild Åsgård Mo og Kjell Rasmussen.

Forventer søknader om dispensasjon dersom sentrumsplanen blir for rigid.

– Slik som planen er nå kan man bygge noen merkelige høye spir uten at det strider mot planen. Er det noe vi kan gjøre for å sikre oss mot slikt, spør varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF).

Asfalten på Strøget er våt, men sola skinner på delegasjonen fra kommunehuset som er på befaring i forbindelse med sentrumsplanen. Politikerne fra ad-hoc-utvalget er samlet, og har fått med seg et knippe grunneiere med direkte interesser i planarbeidet.

– Planen sier noe om eksteriør, men ikke noe om hva slags tak man må bygge. Poenget med planen er et variert sentrum, i motsetning til et kompakt bysentrum, svarer arealplanlegger Øyvind Raen.

Høyres forslag, som sannsynligvis gjør at politikerne sender saken tilbake til administrasjonen, legger opp til at bygg i sentrum må ha saltak, og være bygd i tre. Under befaringa ble det stilt spørsmål om hva slags erfaringer man har ved å ikke spesifisere slike ting nærmere.

– Det vi ser er at dersom en plan har for mange føringer på dette, så vil det komme søknader om dispensasjoner fra utbyggerne. Så må dere politikere ta stilling til det på et senere tidspunkt, sier Raen, og legger til:

– I vårt forslag har vil lagt opp til at utbyggerne selv skal få lov å bestemme tak, høyder og bredder innenfor gitte rammer.

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!