Natteravner søkes

VIKTIG: – Bli med å gå natteravn, oppfordrer Kari Åmlid Eriksen. – En natteravner er til stede, bryr seg og skaper trygghet for den oppvoksende slekta i bygda vi er så glad i, fremhever hun.

OPPVEKST. Det går mot vår og lysere kvelder. Det betyr at ungdommen trekker ut på kveldstid. Da begynner natteravnene å våkne til livet igjen etter vinterdvalen, og i år som tidligere år trenger vi flere ansvarlige, edrue (man trenger ikke være avholds ellers for å gå natteravn) voksne over 25 år som kan være med å gå natteravn.

VIKTIG: – Bli med å gå natteravn, oppfordrer Kari Åmlid Eriksen. – En natteravner er til stede, bryr seg og skaper trygghet for den oppvoksende slekta i bygda vi er så glad i, fremhever hun.

VIKTIG: – Bli med å gå natteravn, oppfordrer Kari Åmlid Eriksen. – En natteravner er til stede, bryr seg og skaper trygghet for den oppvoksende slekta i bygda vi er så glad i, fremhever hun.

Det er ikke bare folk fra Birkeland sentrum som er med å gå natteravn, vi har også folk fra både Herefoss og Kylland som ser viktigheten av at vi i helgene har edrue, ansvarlige voksne over 25 år som er ute og passer på at bygdas ungdom har det greit på kveldene i helgene.
Man trenger ikke ha barn/ungdom på ungdomskolen for å gå natteravn. Av de 33 som var med å gikk i fjor er det overvekt av voksne med enten barn langt ned på klassetrinnene på barneskolen, eller i barnehagen, eller barn langt over 18 år. Hvorfor er så de med å går natteravn da? Jo, de med yngre barn forbereder seg på hva deres egne barn om noen år kanskje møter når de skal ut og farte i helgene, de med eldre barn synes det er trivelig å treffe alle de flott ungdommene vi har i bygda vår, treffe bygdefolk og bli kjent i bygda.
Hvor mye «ofrer» vi så for ungdommene i Birkenes? To kvelder fra 1. mai til 1. september er det hver blir satt opp med på vaktlista. Vaktlista blir satt opp med tre stykker hver kveld, minimum to kan gå natteravn på en kveld, ingen går alene. Nye blir alltid satt opp sammen med «veteraner» slik at det er minst én med erfaring med hver kveld. Vakta starter cirka klokka 21.30 og avsluttes mellom 24.00 og 02.00. Så det vi «ofrer» er sånn cirka ni timer.
Hva er ni timer i løpet av et helt år? Ni timer hvor man er sosial, kan risikere å få litt trim og ikke minst ni timer der vi er tilgjengelige for bygdas ungdom. Noe vi vet at de aller fleste ungdommene setter pris på. De tar gjerne kontakt med oss, og slår av en prat med oss. Hvis én foresatt for hver elev på ungdomskolen stiller som natteravn vil det bli bare én kveld på hver, og vi kan få dekket inn både fredags- og lørdagskvelden fra mai til september og med flere enn tre voksne på hver vakt. Det å gå natteravn kan være en måte å bli kjent med både ungdom og foresatte til de barna dine går sammen med.
En natteravner er til stede, bryr seg og skaper trygghet for den oppvoksende slekta i bygda vi er så glad i. Vi er ikke «politi», politiarbeid over later vi til de som har utdannelse til det.
Driver av Storkiosken, Laila Sæle, sier: «Det er roligere de helgene natteravnene er ute og går». Dette utsagnet sier mye om hvilken rolle natteravnene spiller i bygda vår.
Vil du vite mer om natteravnene kan du ta kontakt med Kari M. Åmlid Eriksen på telefon 900 33 632, eller møte på informasjonsmøte 2. april på Speiderhuset klokka 19.30. Det er helt uforpliktende å ta kontakt eller møte på infomøtet.