Lav arbeidsledighet i Birkenes nå

FYLKESDIREKTØR ØYVIND VERDAL I NAV AGDER: – Med det store antallet ukrainere som nå er bosatt i Agder, er det viktig at flest mulig er i arbeid og bidrar til verdiskapning. (Foto: NAV Agder)

Ved utgangen av februar var det registrert 35 helt arbeidsledige i Birkenes. Det er en nedgang på 7 fra januar. Antall helt arbeidsledige er jevnt fordelt på kvinner og menn.

Det viser nye tall fra NAV Agder.

De nå 35 helt arbeidsledige utgjør 1,3 prosent av arbeidsstyrken i kommunen vår.

I Agder fylke var 2,2 prosent av arbeidsstyrken mellom 15 og 74 år registrert som helt arbeidsledige ved utgangen av februar. Av nabokommunene våre, er Iveland, Froland og Grimstad blant de som har høyest ledighet i fylket.

På landsbasis er arbeidsledigheten nå på 2,1 prosent.

Ved utgangen av februar var det registrert 15 permitterte arbeidssøkere i Birkenes. Det er 6 flere enn i januar.

– Siste måned har 110 ukrainere registrert seg som arbeidssøkere hos NAV i Agder. Antallet ukrainske arbeidssøkere er nå oppe i 658 personer i Agder (11 prosent av alle arbeidssøkere), opplyser NAV Agder i ei pressemelding.

–  I Agder er nærmere 1000 ukrainere i dag i introduksjonsprogrammet. Mange av disse er ferdige i programmet de nærmeste månedene, uttaler fylkesdirektør Øyvind Verdal i NAV Agder.

– Med det store antallet ukrainere som nå er bosatt i Agder, er det viktig at flest mulig er i arbeid og bidrar til verdiskapning.