– Hva skulle vi ha gjort?

INNLEGG. Seniorrådgiver Karl-Johan Bruun-Olsen, som har skrevet dette leserinnlegget på vegne av Trygge Barnehager og FUS. De er eier barnehagen på Herefoss. (Foto: Aksel Jermstad)

 

Vi ønsker å kommentere Birkenes AP ved Ronny Thomassens innlegg angående Herefoss FUS barnehage den 19. februar 2024.

For det første er det viktig å understreke at nedleggelsen av Herefoss FUS barnehage ikke nødvendigvis er et resultat av liten forståelse eller vond vilje fra vår side. Ingen beklager det mer enn oss enn at vi er tvunget til å avvikle. Dette er på ingen måte en ønsket situasjon overfor barna, foreldrene til barna eller våre ansatte. Vi er fullt ut oppmerksomme på den beklagelige situasjonen vi er tvunget å stille kommunen og foreldrene i – og våre ansatte. Dette er en situasjon vi ikke ønsker, men som vi er tvunget til.

Regjeringen har innført en regel om at alle barnehager skal være selvstendige rettssubjekt – Herefoss FUS barnehage AS.  Denne barnehagen har slitt med underskudd over flere år, og våre beregninger viser at den fortsatt ville gått med underskudd med de tilskuddssatsene Birkenes kommune har i overskuelig framtid. Vi er nødt til å forholde oss til aksjeloven som forbyr oss å drive på kreditors regning. Vi kan ikke opprettholde driften av barnehager når det ikke er tilstrekkelige midler.

Regjeringen har også innført en annen regel for private barnehager, som hindrer eieren av en privat barnehage fra å låne penger til sin egen barnehage. Den private barnehagen må søke lån fra en ordinær bank. Ingen bank vil låne penger til en barnehage som mest sannsynlig vil gå med underskudd i framtiden, og kanskje ikke vil være i stand til å tilbakebetale.

Økonomien til private barnehager ble ytterligere svekket da regjeringen vedtok å redusere pensjonstilskuddet til private barnehager fra 13 % til 10 %. Våre FUS-ansatte har en god pensjonsordning, på linje med de ansatte i kommunale barnehager. Reduksjonen fra 13 % til 10 % har ført til at vi ikke får dekket de faktiske pensjonskostnadene for våre ansatte.

De overordnede rammevilkårene er nå så dårlige at nesten halvparten av landets private barnehager går med underskudd, og private barnehager legges dessverre ned nesten ukentlig.

Det er viktig også å forstå at private barnehager har et tilskudd tilsvarende gjennomsnittkostnadene i en kommunal barnehage to år tilbake i tid. Det vil si private barnehager har mindre tilskudd pr. barn å drive for enn i en kommunal barnehage.

Vi skulle gjerne ha driftet små barnehage som Herefoss FUS barnehage om rammevilkårene hadde tillatt det. Dersom Birkenes kommune virkelig ønsket at denne barnehagen skulle overleve, kunne de ha økt tilskuddet til private barnehager til et nivå som ville gjort det mulig for små barnehager som Herefoss FUS barnehage å overleve. Kommunen har alle muligheter til å gjøre dette.

Du spør «Hva gjør vi nå?»

Ditt parti har regjeringsmakt, så som medlem av AP har du betydelig innflytelse på regjeringens beslutninger, inkludert rammevilkårene for private barnehager. Du kan bruke din innflytelse som medlem av AP for å sikre at små private barnehager overlever. Dette er hva du kan gjøre nå.

 

For Trygge Barnehager/FUS

Karl-Johan Bruun-Olsen
Seniorrådgiver

 

_________________

Leserinnlegg