Spennende tanker om utvikling av Tomta

UTVALGSLEDER RAGNHILD AASEN (H): – Vi ser at parkering er et hett tema. Men vi må spørre oss. Må vi ha nødvendigvis ha parkering på Tomta, eller kan den ligge andre steder, slik som for eksempel i bakkant av Sakura-tomta, eller i et hjørne av Tobias Jorde?

Det er spennende tanker om utvikling av Tomta som blir presentert når Birkenes kommune inviterer til åpent møte for innbyggerne på kommunehuset torsdag kveld denne uka.

Da blir status for arbeidet med sentrumsutviklinga presentert, deriblant en helt fersk mulighetsstudie for Tomta. Birkenes kommune fikk 175.000 kroner av Fylkeskommunen for å lage denne mulighetsstudien, som rådgivningsfirmaet Asplan Viak har utarbeidet.

Det har den siste tida foregått flere ulike prosesser som handler om sentrumsutvikling for å få innsikt i utfordringer, behov og muligheter. Utgangspunktet er et felles mål om å gjøre Birkeland sentrum levende, aktivt og attraktivt. Et utvalg bestående av utvalgsleder Ragnhild Aasen (H), Bjørn-Tore Hovland (Sp), Linda Hye (Ap) og Frode Vimme (INP) har hatt denne saken på agendaen siden februar. De har fokus på utvikling av hele Birkeland sentrum, møtet denne uka vil i hovedsak konsentrere seg om arbeidet med Tomta.

I tillegg bidrar arealplanlegger og beredskapskoordinator i kommunen, Oda Næs Skoglund, som sekretær.

– Hun strukturerer oss, og er viktig å ha med, roser Ragnhild.

To alternativer

– I mulighetsstudien er innspill fra tidligere workshop med grunneiere, administrasjon og ordføreren tatt med. Det ble gitt fritt spillerom, og det kom mange innspill. Disse er nå blitt komprimert, og de viktigste tatt med i studien, forteller utvalgslederen som ser frem til å vise studien til folket.

Studien viser to forskjellige alternativer. I det ene alternativet er det lagt opp til 14 parkeringsplasser øverst på Tomta, mens parkeringsplassene i det andre forslaget er tenkt flyttet til bak Frikirka. Om man skulle realisere disse planene slik de foreligger, ville løsningene begge koste i overkant av 12 millioner kroner.

Asplan Viak ble ikke gitt en økonomisk ramme for de to planene de har utarbeidet.

– Hva er ditt inntrykk av mulighetsstudien?

– Jeg synes det ser fantastisk ut. Det er flotte bilder som gir et inntrykk av hvordan det kan gjøres. Det setter i gang tankeprosessene, og så får vi se nærmere på detaljene, og hvilket handlingsrom det gir oss, sier Ragnhild, som understreker at ingenting er låst, og at det må justeringer til.

Flytte parkeringa?

– Vi ser at parkering er et hett tema. Men vi må spørre oss. Må vi ha nødvendigvis ha parkering på Tomta, eller kan den ligge andre steder, slik som for eksempel i bakkant av Sakuratomta, eller i et hjørne av Tobias Jorde, spør Ragnhild.

Mulighetsstudien peker frem en retning, og setter i gang tankeprosessene, og utbyggerne. Arbeidet starter med Tomta, og grunnen til det er at mange av rekkefølgekravene som utbyggerne nær Tomta må forholde seg til, er avhengig av at det først skjer noe på Tomta.

– Det viktigste for oss er å få i gang utviklinga på Tomta, slik at grunneierne får reell mulighet til å gå videre med sine planer, sier Ragnhild.

Utvalgets mandat er å se på revisjon av arbeidet med sentrumsplan – lage fremdriftsplan og følge prosessen. Utvalget skal informere videre i kommunestyret 30. mai. Utvalget har i tillegg innstillingsrett til kommunestyret. Deretter er det kommunestyret som skal fatte avgjørelsen.

– Første plan er å presentere en grovskisse som ligger innenfor eksisterende sentrumsplan, slik at man unngår å måtte revidere sentrumsplanen. Det sparer vi mye tid og penger på, sier hun.

Levende sentrum

– Hvorfor engasjerer du deg slik i planen?

– Jeg brenner for Birkeland. Jeg bor jo her, og jeg ønsker at det skal være et levende sentrum. I jobben min reiser jeg mye utenlands, og ser hva de får til andre steder. Vi har Tobias Jorde som er kjempefin, og perfekt for ulike arrangementer og som lekeplass for yngre. Selv drømmer jeg om en italiensk piazza, et samlingssted for alle generasjoner, med små kafebord hvor man kan nyte en kaffe eller cappuccino.

– De som er interessert i utviklinga av sentrum bør få med seg dette møtet. De kan da se hvilke muligheter som finnes, og høre om fremtidige planer for sentrumsutviklinga. Vi vil fortelle litt om kortsiktige mål og veien videre. I etterkant av møtet skal vi møte hver utbygger, og finne ut hva som gjenstår på deres område, og hva som hindrer dem fra å sette i gang arbeidet, lyder det fra utvalgslederen.