Fra pengemarked til eiendom

Gabler anbefaler kommunen å investere i eiendom.

– Vår rådgivning har gitt kommunen 5,1 millioner kroner ekstra siden 2012, sier Else Tonstad fra finanskonsernet Gabler.

Birkenes kommune har 65 millioner kroner plassert i en tjeneste som Gabler kaller Performa. Totalt består Performa av 30 milliarder kroner, og Gabler har private og offentlige kunder i hele landet som har plassert pengene sine her.

– Disse 5,1 millioner kronene tilsvarer 0,9 prosent meravkastning om man sammenligner med markedet generelt. Hadde kommunen brukt pengene til å betale ned gjeld ville kommunen hatt 19,5 millioner kroner mindre nå, sier hun.

Mindre kursendring

Kommunens penger som står i fondet stammer fra aksjesalg i Agder Energi. Tonstad gjestet torsdag kommunestyremøtet på Birkeland, ikke bare for å skryte av oppnådde resultater, men for å få tilsagn til en mindre kursendring.

Det skjer til tross for at hun karakteriserer fjorårets som et bra finansår. I 2016 ga de plasserte pengene en avkastning på 3,3 millioner kroner for Birkenes.

– For folk som har boliglån er det veldig greit med lave renter, men har du penger å plassere er det ikke så gunstig, sier Tonstad.

Til eiendom

Gabler har tro på fortsatt lave renter framover, og det mener de presser ned utsiktene til avkastning de neste ti årene. Tonstad påpeker at det har vært lav vekst helt siden finanskrisa.

– Ungdom har ikke råd til å bruke pengene, og de som nærmer seg pensjonsalder må spare enda mer for å sikre seg en god alderdom, fordi pengene i banken ikke gir samme avkastning som før, sier hun.

Dermed er det færre som bruker penger, og veksten stagnerer. Gabler råder kommunen til å investere mer penger i eiendom, redusere investeringene i pengemarkedet og redusere investeringene i norske obligasjoner.

– Vi anbefaler norske eiendommer som ikke er belånt. Hvis renta fortsatt holder seg lav, kan eiendom miste 30-40 prosent av verdien, og likevel gi bedre avkastning enn pengemarked, sier Tonstad.

Koster 200.000

Porteføljen til Birkenes, er den samme som Søgne, Songdalen og Vennesla benytter, og disse kommunene vil få samme råd. Tonstad sier at disse grepene vil føre til at risikoen i porteføljen blir høyere, men at den fortsatt er lav.

Politikerne vedtar enstemmig at det kan investeres i eiendom. De ville også vite hva tjenestene som Gabler lever koster kommunen. Det kan økonomisjef Tom Olstad svare på.

– Vi kjøper to tjenester, finansrådgivning og gjeldsrådgivning. Til sammen koster det oss 200.000 kroner i året, sier han.