Vaksinering av barn med alvorlig grunnsykdom

(Illustrasjon: FHI)

Folkehelseinstituttet (FHI) har bestemt at enkelte grupper barn i alderen 5 til 11 år med alvorlige grunnsykdommer, kan tilbys vaksinasjon mot koronavirus.

Det opplyser Birkenes kommune på si nettside mandag 3. januar.

– Vaksineringen av barn er sentralisert. Kristiansand kommune har fått ansvar for å tilby denne vaksinen til barn fra Birkenes, Lillesand, Iveland, Vennesla og Lindesnes kommune. Det vil være om lag 100 barn i dette området som er aktuelle for vaksinen.

– Planen er å starte vaksineringen med første dose i uke 2: 10.-14. januar og fortsette ut januar. Vaksineringen vil skje på Kristiansand vaksinasjonssenter på Sørlandssenteret. Det blir også avtalt vaksinering andre steder for barn som ikke kan møte på vaksinasjonssenteret.

Kristiansand kommune opplyser at det vil bli gitt tilbud om dose 2 etter åtte uker, og regnes da som fullvaksinert. Det vil bli vaksinert med Pfizer barnedoser.

Følgende grunnsykdommer gjør at man kan få tilbud om koronavaksine fra fylte 5 år:

– Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.)

– Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)

– Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år

– Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft – spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift

– Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon

– Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon

– Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)

– Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)

– Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Kristiansand kommune opplyser på si nettside, at det også kan være enkelte friske barn med nærkontakter i samme husholdning som har svært alvorlig sykdom, og der det ønskes at barnet vaksineres for å indirekte beskytte de alvorlig syke i heimen. Disse kan også tilbys vaksine.

Ved felles foreldreansvar må begge foreldrene samtykke til vaksinasjon.