Torbjørn Bjorvatn, KrF, i interpellasjon til ordføreren: – Mange i bygda føler avmakt i forholdet til kommunen

På vegne av KrF fremmer Torbjørn Bjorvatn en interpellasjon i førstkommende kommunestyremøte i Birkenes, torsdag 8. oktober:

«Birkenes kommune har et omdømmeproblem. Mange i bygda føler avmakt i forholdet til kommunen. Vanlige klager blant folk er: Det er vanskelig å få tak i saksbehandlere. Ting blir ikke fulgt opp. Kommunen innrømmer ikke egne feil. Prosesser med berørte innbyggere blir unødig tilspissa. Hva vil Ordføreren gjøre for å rette opp i disse forholdene?»

Til Birkenesavisa forteller Torbjørn Bjorvatn at han føler en påtagende frustrasjon i bygda.

– Jeg uttaler meg generelt og formidler bare det folk forteller når de ringer meg, eller når jeg møter og prater med folk. Dette er en frustrasjon som har bygd seg opp over tid. Og jeg føler at jeg må sette ord på dette, sier Bjorvatn.

Torbjørn Bjorvatn er gruppeleder for Kristelig Folkeparti i kommunestyret.