Kritikk etter flommen

DRIKKEVANN: Kommunen har anlagt ny vei til pumpestasjonen på Flakk.

Ivar Aanesland (H) mener kommunen burde vært kjappere ute under flommen.

– Jeg synes det er synd at kommunen ikke kommer seg ut tidligere for å sikre verdier. En splitter ny bil har gått tapt, en brannbil det sammen, og det var nære på med en tredje, sier Ivar Aanesland (H) under tjenesteutvalgets oktober-møte.

Han mener kommunen lørdag kveld burde forstått hvor flommen bar hen, og at de allerede da skulle rykket ut for å sikre verdier. Søndag er det for seint, påpeker han, og får delvis støtte fra samfunnsutviklingssjef Halvor Nes i kommunen.

– Jeg kan være enig i det, men når man ser omfanget av flommen på Tollnes er det vanskelig å forutse noe slikt, sier Nes.

God beredskap

Kommunalsjefen har fortsatt ikke full oversikt over skadene etter flommen, men han mener kriseberedskapen i Birkenes fungerte godt.

– Vi satt krisestab, og vi sørget for å skaffe en oversikt over innbyggere som trengte hjelp. Det var et intenst arbeid under flommen, men kommunikasjonen god. Mange sto på døgnet rundt for å gjøre alt så greit som mulig, sier Nes.

De største utfordringene meldte seg naturlig nok på Tollnes. Ifølge Nes ble det arbeidet hardt og godt for å opprettholde vannforsyninga til 3B Fibreglass, som er helt nødvendig av kjølevann for å holde drifta i gang.

Bygget ny vei

– Vi bygget ny vei til pumpehuset på motsatt side av Tovdalelva, og sto klare med pumper dersom noe skulle skje. Nå i ettertid ser veien ganske massiv ut, men det var det som skulle til, sier han.

I ettertid skulle han gjerne ha visst om flommen i bedre tid, og varsler en oppfølging på det punktet overfor sentrale myndigheter.

– Nå er vi nødt til å gå gjennom en del bygningsmasse for å se på skadene. En del veier er også skadet, og de er ikke forsikret, så de kostnadene må vi i utgangspunktet ta selv, sier Nes.