Arrangerer pårørendeskole for femte gang

KURSANSVARLIGE. Torunn Imenes (dagaktivitet) og Gunn Lisbeth Løvdahl (demenskoordinator Birkenes kommune) ønsker velkommen og ser fram til kurs sammen med resten av hukommelsesteamet, demensforeningen og Saniteten.

Gjennom pårørendeskolen ønsker Birkenes kommune å gi kunnskap og støtte til pårørende og nære venner av personer med demens.

– Forskning viser at pårørendes omsorgsoppgaver er omfattende og krevende og kan påvirke pårørendes helsetilstand. Informasjon og veiledning kan bidra til å redusere omsorgsbelastningene, påpeker Gunn Lisbeth Løvdahl. Hun er demenskoordinator i Birkenes kommune og vil være kursleder for pårørendeskolen, som arrangeres for femte gang.

Fem kurskvelder

Kurset vil strekke seg over fem mandager, med oppstart 7. mars i kantina på kommunehuset. Deltakerne vil få kunnskap om temaer som demenssykdommene, kommunikasjon og samhandling, pårørendes opplevelse og egenomsorg, pasientrettigheter/fremtidsfullmakt, tilbud i kommunen, og hvor man kan søke hjelp.

Kunnskap og erfaringsutveksling

– Her vil pårørende møte andre som er i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. Gjennom dette vil pårørende få kunnskap om demens og kunne utveksle erfaringer med andre i samme situasjon, framholder Løvdahl.

– En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser stor tilfredshet blant pårørende. Det er vårt inntrykk for Birkenes også, forteller demenskoordinatoren.

Samarbeid

Forpliktende samarbeid mellom offentlige og frivillige instanser i omsorgstjenestene er viktig for å gjøre slike tilbud tilgjengelig for alle pårørende i landet. I Birkenes har Sanitetsforeningen vært en samarbeidspartner i gjennomføringen. I år vil også Birkenes demensforening være delaktig.

Det er påmeldingsfrist 18. februar.

– Vi håper pårørende og nære venner til personer med demens ser nytten av kurset og melder seg på, oppfordrer demenskoordinator Gunn Lisbeth Løvdahl.

For påmelding, se Birkenes kommunes hjemmeside, eller egen annonse i e-avis/papiravis.

 

Birkenes kommune

_____________

Pressemelding