Mange ungdommer ønsker seg sommerjobb i kommunen

I midten av mars annonserte Birkenes kommune at de trengte lokale ungdommer til sommerjobber.

Søknadsfristen var 1. april. Og det kom inn hele 35 søknader. De fleste fra ungdommer i alderen 15 til 17 år. Det er absolutt flest gutter som har søkt, 26 stykker.

Sommerjobbene er knytta til enheten for teknisk forvaltning og drift.

– Arbeidet vil bestå i å hjelpe med ulike oppgaver utendørs innenfor vaktmestertjenesten, og eventuelt noe arbeid innen renholdstjenesten, var det opplyst i annonseringa.

– Det vil bli tildelt sommerjobb i tidsrommet uke 26 – 32. I utgangspunktet vil det bli tildelt jobb i 2-3 uker.

– Ordningen gjelder for ungdom bosatt i Birkenes kommune, født i 2004 – 2008 og fylt 16 år.

Flere av ungdommene har opplyst at de allerede har hatt noe jobberfaring, blant anna fra arbeidsuke på skolen, fra jordbærplukking, renhold, snømåking, taktekking, kattepass, avløser- og gårdsarbeid.