– Hvorfor svarer du ikke Ordfører?  

(Arkivfoto)

 

1. november sendte jeg et åpent brev til ordføreren vedrørende den nye kontrollavgiften på private avløpsanlegg. Etter over tre uker registrerer jeg at det enda ikke har kommet noe svar.

Er grunnen at det ble for vanskelig å svare på spørsmålene som ble stilt?

Skal gjenta spørsmålene og stille et par nye.

1. Er ikke kontrollen som godkjente firmaer utfører årlig god nok for kommunen?

2. Stoler ikke kommunen på den kontrollen som Ipec utfører?

3. Hva er forskjellen på den kontrollen som kommunen utfører på eget renseanlegg og den som utføres på minirenseanlegg?

4. Har kommunen en kompetanse som ikke Ipec har?

5. For de som har fått godkjent utslipp til filtrering, av kommunen, hva er det som skal kontrolleres? De som har slike anlegg er pålagt å tømme tankene regelmessig.

6. Kommunen har vedtatt et årlig gebyr på 1.520 kroner, men skal kun kontrollere hvert 10 år. Det vil si at det betales 15.200 kroner for denne ene kontrollen. Er dette selvkost? Hvilke kostnader er det som påløper de 9 andre årene utenom å sende ut fakturaer?

Selv om kommunen er forurensningsmyndighet og skal etterleve EU krav er det opp til hver enkelt kommune å sette det årlige gebyret til selvkost.

Regner med at ordføreren som øverste politiske ansvarlige vil kunne besvare de stilte spørsmålene i avisa slik at jeg ikke må etterspørre på nytt.

 

Nils Kåre Belland

 

_____________

Åpent brev