Ronny Thomassen om Trygve Lølands leserinnlegg: Å henge ut Salve Eieland slik, det går virkelig ikke an

Ronny Thomassen.

Først vil jeg si at jeg respekterer Trygve Løland og andre sin motstand mot vindmøller. Jeg beundrer og takker også Trygve Løland sitt frivillige arbeid for fellesskapet gjennom Svalandsgubben, lage stier, løyper, innen kart/orientering og rett og slett gjøre naturen mer tilgjengelig for oss alle. Ett eksempel er rydding og oppsetting av benker langs elva ved skytebanen i Flakkeloner.

Så til saken der jeg leser at Trygve Løland sår tvil om Birkenes idrettslag og spesielt dets leder, Salve Eieland, sine intensjoner. Da blir jeg flau, skuffet, lei meg, oppgitt, sint, overrasket og forbannet. At du som selv er en dugnadens mann kan så tvil og henge ut Salve Eieland slik, det går virkelig ikke an. Jeg vet ikke hvor mange tusen timer Salve har lagt ned for idrettslaget og kulturen her i bygda. Han har bygd kulisser til teaterforestillinger, han har vært med og bygge opp skiskyttergruppa, lysløypa og skiskytterstadion, han har kjørt opp skiløyper og hatt mange verv. Det å da så tvil om han sine intensjoner, er veldig skuffende.

Jeg vet ikke om idrettslagets formann er for eller imot vindmøller, men lurer på om det er derfor du Trygve Løland «henger» Salve ut slik? Du og dine meningsfeller tåler tydeligvis ikke at andre har andre meninger enn dere selv om temaet vindmøller. Dette har jeg selv følt på kroppen ved at nei-folk sluttet å hilse, og jeg ble angrepet verbalt på søpla over 6 måneder etter jeg skrev ett leserbrev for vindmøller. Derfor til deg Torbjørn Bjorvatn, du skriver at det nå er på tide og si nei til vindmøller for å samle bygda igjen. At vindmøller lager splid, hat og uvennskap. Vel, jeg har ikke sett og hørt noen ja-folk være ufine og stygge i oppførselen. Det er nei-folk som lager splid, er fanatiske, truer med boikott og utmeldelser av for eksempel idrettslaget.

Vel, nok om det og tilbake til saken. Jeg mener jo at det er helt topp og veldig fornuftig at idrettslaget og dets leder er i forkant av situasjonen. De er «på» ballen og prøver å få til mest mulig for felleskapet av turløyper, lysløype, gapahuker osv. Hvis nå dette blir en realitet da, og det er jo ikke sikkert i det hele tatt, er det veldig dumt og ikke ha tenkt på og snakket om dette temaet, for fellesskapet sin skyld. Er du ikke enig i det Trygve Løland?

Jeg regner med at du har dine grunner for å være mot vindmøller og bare vil bygdas beste. Akkurat det tror jeg også idrettslaget og dets formann tenker. Jeg tror de tenker kun det beste for bygdas vel og framtid. Det går faktisk an og ha en annen mening enn deg Trygve Løland, deg Dagfinn Topland eller andre nei-folk, og bare ville kun det beste for bygdas og fellesskapets framtid.

 

Mvh.

Ronny Thomassen

Medlem Birkenes idrettslag

_____________________

Leserinnlegg