Leserinnlegg fra Nina Hauge på langfredag: Svar på Odd Gunnar Tveits uttalelser i Tenkesmia

 

Odd Gunnar Tveit er ikke en modig politiker som «tør der andre tier» eller som bidrar til å få oss til å tenke nytt eller utvikler oss til bedre og klokere mennesker. Tankegodset fra han og hans likesinnede har jeg og andre i mange år tenkt på som noe kun en marginal del av befolkningen slutter seg til. Mange av oss har tenkt på det som ufarlige uttalelser fra bygdeoriginaler som man ikke helt tar på alvor, man kan le – og riste på hodet av det og blant annet derfor slipper han og andre unna med mange kontroversielle uttalelser.

Så har det skjedd store endringer de siste årene. Han og hans likesinnede har fått nye arenaer å utfolde seg på og de vinner derfor tilhengere og får oppmerksomhet. Demokratene gjør brakvalg i Kristiansand, Donald Trump blir amerikansk president. I sosiale medier er det lite sensur. Usannheter, påstander uten rot i virkeligheten og konspirasjonsteorier blir spredd, får leve sine liv og når fram til ulike grupper av befolkningen. Navngitte personer henges ut og beskyldes for ulike forhold uten mulighet til å forsvare seg eller i ettertid få fjernet oppfatningen av at «det er sikkert noe i det». Dette er farlig, og Birkenesavisa har et stort ansvar for hvilke meningsbærere og holdninger de lar slippe til.

Både i Norge og i resten av verden blir mennesker med «feil» hudfarge, «feil» seksuell legning, «feil» livssyn og religiøs tilhørighet eller «feil» politisk ståsted utsatt for mobbing, nedlatenheter, latterliggjøring, diskriminering og til og med drept. Antall selvmord og selvmordsforsøk blant ungdom er høyt og flere undersøkelser konkluderer med at andelen sannsynligvis er betydelig høyere blant ikke-heterofile enn blant heterofile. Det å stå fram med en annerledes legning er nok enda vanskeligere på Sørlandet enn i resten av landet. Når Birkenesavisa lar Odd Gunnar Tveits påstander, nedsettende omtale og sammenligning av homofile med kriminelle komme på trykk, bidrar det til å legalisere slike holdninger og øke den psykiske belastningen i tillegg til at det latterlig- og stakkarsliggjør andre mennesker.

Vi kan ha våre tanker og meninger og være enig eller uenig i enkeltavgjørelser knyttet til pandemien, noen beslutninger rammer oss mer enn andre og noen bestemmelser kan slå rart ut, men det er ingen tvil om at vi i vårt land, har ansvarlige ledere som vil oss vel og det er ingen som trenger å være i tvil om at beslutninger tas for å beskytte oss og for vårt eget beste. Dette bør samtlige innbyggere og politikere være takknemlige for, stille seg bak og heie på uavhengig av politisk ståsted.

I USA har mennesker med asiatisk utseende opplevd en vanskeligere hverdag etter at Trump omtalte koronaviruset som Kina-viruset eller Kina-pesten. Dette gjelder både innvandrere fra Asia, mennesker som har bodd i USA i generasjoner og adopterte fra asiatiske land. Noen beregninger viser at hatkriminalitet mot amerikanske asiatere har økt med 150 % det siste året. Etter drap i Atlanta på seks asiatiske amerikanere nå nylig uttalte visepresident Kamala Harris at «Personer med de største talerstolene har spredt hat». Få var i tvil om at det var den tidligere presidenten hun siktet til.

Jeg oppfordrer sterkt Birkenesavisa til å finne en annen person enn Odd Gunnar Tveit til sin Tenkesmia, gjerne noen annerledestenkende og noen som lever livet på en annen måte enn majoriteten av befolkningen. Finn noen som utfordrer vårt tankesett og våre oppfatninger, finn noen som gir ny input og får oss til å tenke gjennom vårt levesett og våre vaner, men ikke vær et talerør for rasisme, løgner, konspirasjonsteorier og nedlatende og belastende omtale av andre mennesker. Ansvaret for Odd Gunnar Tveit uttalelser er kun hans, men Birkenesavisa har mange av innbyggerne i Birkenes i sin leserkrets og har derfor et stort ansvar for hva dere bidrar til å videreformidle.

 

Nina Hauge

____________

Leserinnlegg