Bråket i Fremskrittspartiet

Åshild Bruun-Gundersen og redaktøren i Lillesandsposten har misforstått hva bråket i FrP handler om.

LESERBREV: Egentlig så handler det ikke om fylkessammenslåing i det hele taket. Det handler om vi kan stole på valgte politikerne. Spørsmålet er om de skal få lov til å drive Åshild-politikk eller om de skal drive FrP-politikk. Jeg har aldri lagt skjul på at jeg er imot ett Agder og at jeg har støttet Ingebjørg Godskesen i alle år. Jeg var en av pådriveren for å få Ingebjørg til å stille til stortinget for åtte år sia.

Etter nominasjonen så ble jeg litt skuffet over at Ingebjørg ikke ble valgt, men var klar til å samarbeide med Åshild for å få henne på stortinget. Som tredjemann på stortingslista hadde jeg plikt til det. Jeg syns at jeg har samarbeid godt med Chim Kjølner og fylkesleder Peter Bush og Åshild Bruun-Gundersen som sitter i fylkestinget.

Vi som har vært lenge med i FrP har alltid vært opptatt å føre FrP-politikk. Noe som er svært viktig i politikken er å høre på medlemmene og folket.

Vi har hatt ei folkeavstemming som sa klart nei til ett Agder. Vi har hatt meningsmåling som sa klart nei til ett Agder. Og Aust-Agder FrP har hatt rådsmøte hvor nesten alle sa nei til ett Agder, til og med de tre i fylkestinget som sa ja i fylkestinget, sa nei til ett Agder på rådsmøte. Egentlig så trengte vi ikke å hatt et rådsmøte for folkeavstemmingen var så krystallklar.

Først kom det som ett sjokk når jeg hørte at tre stykker i fra FrP hadde stemt for et Agder, så ble jeg fryktelig sinna. Nå er jeg både sint og bedrøvet.

Åshild hevder å ha misforstått vedtaket i rådsmøte. Jeg er overbevist om at en treåring hadde skjønt vedtaket vi hadde. Hvis vedtaket i rådsmøte var uklart så kunne hun ha fulgt folkeavstemninga, for det var klart. Hvis Åshild ikke skjønner sånn enkle ting som ett nei til ett Agder på ett rådsmøte så har hun ingenting på et storting å gjøre. Ett lyspunkt var Anders Kylland som hadde forstått vedtaket på rådsmøtet.

Vi føler at det er som å bli spyttet på av våre egne og det er det største svike jeg har opplevd i de 17 årene jeg har vært aktiv i politikken. His vi ikke reagerer nå så vil de tre drive sin egen politikk fremover å aldri ta hensyn hverken til medlemmene eller folket.

 

Odd Gunnar Tveit

Birkenes og Aust- Agder FrP

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!