Leserinnlegg fra Vindmuligheter: – Kan næringslivet stole på lokalpolitikernes vedtak? 

 

Med utgangspunkt i politiske vedtak og en rettskraftig konsesjon, har lokalt næringsliv brukt mye tid og ressurser på å legge til rette for lokal verdiskaping og næringsutvikling. Ønsker kommunestyret virkelig at betydelig arbeid, basert på deres politiske vedtak skal være til ingen nytte? Om vindprosjektet i Birkenes ikke kan gjennomføres, vil det blant annet gå utover lokale næringsaktører som;

3B Fibreglass

Utbyggingsprosjektet i Birkenes kan få stor strategisk betydning for 3B. Som eneste kommune i Norge kan Birkenes få vindturbiner med lokalprodusert glassfiber. Med over 200 arbeidsplasser er 3B Fibreglass en hjørnesteinsbedrift i Birkenes. I dag kommer 70% av omsetningen til 3B fra leveransen til vindkraftindustrien. Kvalifisering og leveranse til RWE sitt prosjekt i Birkenes vil også styrke 3B sin rolle i verdikjeden og legge grunnlag for nye fremtidige leveranser i vindprosjekter til lands og til havs.

Aanesland fabrikker

Vindprosjektet vil muliggjøre realisering av et unikt pilottårn i tre levert av Aanesland fabrikker, sammen med mange lokale bidragsytere. Dette kan være utløsende for betydelig langsiktig næringsutvikling i hele regionen.  Det er allerede brukt over 2000 arbeidstimer og betydelige prosjektmidler i planlegging av et pilottårn i tre,
som alene vil ha en totalverdi rundt 60 MNOK. Om vindprosjektet i Birkenes ikke blir realisert, vil det også
være vanskelig å komme videre med planene om vindmølletårn i tre.

Lokale entreprenører

Lokale og regionale maskinentrepenører har brukt mye tid og ressurser på å posisjonere seg som mulige underleverandører til utbyggingsprosjektet. Som del av prosjektet skal det blant annet bygges mange mil med nye veier, der lokalkjente leverandører vil ha mange fortrinn. Veier og anlegg skal videre driftes og vedlikeholdes i 30 år, helst av lokalkjente tilbydere med kort reisevei. Her vil det være oppdrag for lokale entreprenører i mange år fremover!

Stål og elektromekanisk

Som lokal leverandør av stål og stålkonstruksjoner er prosjektet svært interessant for Koab. Klatretårnet i Lillesand ble en god test på lokalt samarbeid mellom Koab og Aanesland. Et pilottårn i tre vil gi nye leveranse-muligheter. Om pilottårnet åpner for videre serieproduksjon av tretårn, vil det også bli betydelige fremtidige leveranser for Koab. Et vindutbyggingsprosjekt vil også gi en rekke andre leveransemuligheter for Koab og andre leverandører innen elektromontasje og elektromekaniske produkter.

Overnatting, servering og andre tjenester

Vindprosjektet vil gi mange overnattingsgjester for lokale aktører som Røyland gård, Hagestad hytteutleie, Stoveland gård m.fl. I tillegg vil lokale aktører få oppdrag og leveranser knyttet til matservering og praktisk tilrettelegging på brakkerigg og overnattingssteder. Vi vil også legge til rette for en lokal koordinator for alle typer produkter og tjenester som kan tilbys av lokale leverandører. Både i prosjektperioden og i videre drift vil det være behov for mange type leveranser som brøyting, vedlikehold, verkstedtjenester, deler/utstyr, rekvisita, helsetjenester, mat/servering, overnatting mv. Vi vil at mest mulig skal tilbys av lokale bedrifter i Birkenes!

Grunneierne

For grunneierne har det kanskje spesielt stor betydning at utbyggingsprosjektet blir gjennomført. Dette prosjektet gjør det mulig å tenke langsiktig og målrettet om videre gårdsdrift i nye generasjoner, og fortsatt lys
i vinduene på flere gårder i Birkenes. Nye skogsveier gjør det mulig å ta ut mer skog, og bidrar til mer effektiv skogsdrift i årene fremover.

Vindmuligheter

De siste 2-3 årene har over 25 lokale og regionale bedrifter lagt ned mye tid og ressurser for å utvikle Vindmuligheter som et lokalt leverandørnettverk. Bedriftene, virkemiddelapparatet, kommunen og RWE har bidratt med betydelig økonomisk støtte. Om vindprosjektet blir gjennomført, vil forarbeidet i Vindmuligheter sikre en størst mulig grad av lokal verdiskaping. Erfaringen fra Birkenes vil videre ha stor verdi for videre oppdragsmuligheter i andre vindprosjekter i og utenfor regionen.  Om prosjektet blir stoppet, kan mye av arbeidet i Vindmuligheter være bortkastet.

Etter at RWE fikk rettskraftig konsesjon i 2018 har det lokale næringslivet virkelig mobilisert. Vi har fortsatt tro på at minst 300 millioner av en total prosjektverdi på 1 milliard vil gå til lokale og regionale bedrifter. Dermed er realisering av dette prosjektet utrolig viktig for mange lokale bedrifter. Det er slett ikke sikkert at det vil komme flere lokale utviklingsprosjekter i denne størrelsesorden med det første!  Vi har fortsatt stor tro på at kommune-styret vil stå på sine tidligere vedtak og forpliktelser, og gleder oss til å kunne jobbe videre med realisering av et stort og viktig utbyggingsprosjekt i Birkenes kommune!

 

1. februar 2021
Styret i Vindmuligheter

______________________

Leserinnlegg