Frir til bygdefolket – kommunen trenger bosteder til kommende flyktninger fra Ukraina

ØNSKER HJELP FRA INNBYGGERNE. Fra venstre Margareth Rasmussen fra Flyktningetjenesten, kommunalsjef Marianne Moen Knutsen og Terje Bakken fra Ressurssenteret.

Birkenes kommune forbereder seg nå på å ta imot flyktninger fra Ukraina i nær fremtid. Nå er dem i forberedelsesfasen og ber publikum og innbyggere om hjelp. I første omgang gjelder det å bosette de kommende flyktningene fra Ukraina og gi dem tak over hode.

I dag fredag møtte Birkenesavisa tre representanter fra kommunen, som orienterte om deres første prioriteringer. Marianne Moen Knutsen, kommunalsjef for tjenesteområde organisasjon og oppvekst, Margareth Rasmussen fra Flyktningetjenesten og Terje Bakken fra Ressurssenteret, fortalte om det viktigste nå, i etableringsfasen til å møte flyktningene. Birkenes kommune sin krisestab ledes for øvrig av kommunedirektør Anne Stapnes.

– Det som først og fremst er viktig nå, er å gi flyktningene som kommer husly og tak over hode. Derfor frir vi nå til alle birkenesinger, som har mulighet til å innlosjere de som kommer til vår kommune. Bolig, leiligheter, hybler og hytter er aktuelle innlosjeringssteder, forteller administrasjonens representanter oss.

– Det er også svært viktig for oss å kartlegge dette tidlig, slik at vi kan gi en tilbakemelding til myndighetene om vår kapasitet, så raskt som mulig. Administrativt har vi nå stipulert med inntil 40 flyktninger fra Ukraina. Men nettopp for å kunne gi et svar til myndighetene om ett konkret antall, så må vi vite mer om hvor god plass vi har i kommunen, forteller Moen Knutsen.

– Vi har allerede opplevd innbyggere som har kommet med tilbud om bolig, noe som er svært gledelig for oss. Nå frir vi til innbyggerne og håper at dugnadsbygda stiller opp i en krevende situasjon, og kan hjelpe til.

De forteller at de ikke går ut med videre informasjon om videre tiltak enda, men at det kommer senere i prosessen. Dette også fordi de fortsatt er i en forberedelsesfase.

– Det vi uansett vet, er at de som kommer trenger hjertevarme, gode naboer og hjelp til mye i starten. Å ta de vel imot blir viktig, og integrere alle sammen på en god og trygg måte. Frivilligsentralen blir nok viktig her, det samme kan idrettslag og frivillige foreninger bli etter hvert.

Informasjon om ledige boliger og andre boenheter kan innbyggerne finne på kommunens hjemmesider. Der står det referanser med både telefon og mailadresse hvor publikum kan henvende seg hos Flyktningetjenesten.