Grunneier for vindkraftverk, Nils Terje Helleland: – Slik vil vi ikke ha det!  

Forfatter av leserinnlegget, grunneier Nils Terje Helleland til høyre. Videre mot venstre, Per Erik Stoveland, Anders Christiansen (Ap), Geir Colbjørnsen (KrF) og Nils Gunnar Kylland. Bildet er tatt i 2017.

Som en av de lokale grunneierne i det planlagte vindprosjektet er jeg oppgitt og fortvilet over arbeidsformen til noen lokale politikere. Hvordan kan de si at vi ikke har noen avtale med RWE, uten å sjekke dette med oss først? Sannheten er at grunneierne tidlig i desember signerte på en forlenget avtale med RWE, som i løpet av våren skal erstattes med en justert langsiktig samarbeidsavtale. Dette ble avklart lenge før politikerne snakket om omkamp og ekstraordinært kommunestyremøte. Det kan nesten virke som om noen politikere tenker at grunneierne er naive og dumme. Vi har jobbet tett med RWE i mange år, og opplever et tett og godt samarbeid. For oss er vindsatsingen en langsiktig mulighet for videre drift og effektiv utnyttelse av skogen. En slik mulighet kommer neppe tilbake! Derfor er jeg også veldig positiv til nyheten om at Magnora kommer inn på eiersiden i prosjektet. Et solid norsk selskap med røtter i Arendal vil gi enda større fokus på videre lokal verdiskaping! Jeg ser frem til en realisering av prosjektet, og håper på en mest mulig effektiv videre prosess. Da er det skuffende å oppleve at grunneierne blir brukt i et politisk spill for å stoppe prosjektet. Slik vil vi ikke ha det!

 

Nils Terje Helleland

Grunneier

_________________

Leserinnlegg