Sykehuset hever beredskapen

SYKEHUS: Sørlandet sykehus, her representert ved Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Sørlandet sykehus oppgraderer til gul beredskap.

Fredag ettermiddag varsler Sørlandet sykehus at beredskapen heves fra grønn til gult nivå.

– Vi har fått vår første smittede pasient og vi forventer flere i løpet av kort tid. Det er et økt behov for omdisponeringer av personell og utsettelse av planlagt pasientbehandling, sier administrerende direktør Nina Mevold i en pressemelding.

«Gul beredskap» iverksettes ved uavklarte situasjoner og alvorlige hendelser, mens «rød beredskap» iverksettes ved kriser og katastrofer. Så langt har sykehuset stått med «grønn beredskap».

Sørlandet sykehus har fredag morgen en pasient med påvist koronainfeksjon innlagt. Av personvernhensyn vil sykehuset ikke gi ytterligere opplysninger om pasienten eller helsetilstand.

Av omlag 6.500 ansatte har sykehuset 86 i karantene.