Nytt brev fra ordføreren

ORDFØRER: Gyro Heia.

I dag skriver vi fredag 20. mars 2020. En uke med unntakstilstand er lagt bak oss og blitt historie.

Men historien fortsetter. Barnehager og skoler er fortsatt stengt, mange bedrifter og næringer er pålagt å holde stengt eller tilpasse seg ulike krav, og mange innbyggere i vår kommune er blitt permitterte eller står i fare for å bli det.

Datoen dette gjelder til er fortsatt torsdag 26. mars 2020. Det er den eneste beskjeden vi alle kjenner til, og det er også den kommunen og jeg som ordfører forholder meg til. Men vi har alle i denne situasjonen kjent på at mye endres fort, og opptil flere ganger på få dager. Derfor ber jeg deg om å fortsette å følge med på nasjonale myndigheters råd, retningslinjer og beskjeder. Kommunens kriseledelse har daglige møter og har god oversikt og kontroll på tjenestene som leveres. Kommunen jobber i tillegg hele tiden med å gjøre deg som innbygger oppdatert på hva som skjer her i Birkenes via kommunens hjemmeside og Facebook-side. Så jeg anbefaler alle å kikke innom der.

I kommunens kriseledelse og i kommunens enheter for øvrig har man fått et kraftig oppsving, og brå kompetanseheving for mange, i bruk av videomøter. Dette har vist seg å være svært effektivt, og bidrar til å løse mange utfordringer som trenger en rask og koordinert avklaring. Dette vil nå også bli overført til den politiske arenaen. Grunnet Korona- krisen er det nå kommet en ekstraordinær lovendring som åpner opp for at man kan ha fjernmøter også politisk, på en ny måte. Birkenes kommune vil for første gang gjennomføre et politisk møte neste torsdag som fjernmøte. Dette skal skje via videomøte, og det er formannskapet som skal møtes. Det skjer etter at kommunestyret enstemmig har delegert myndighet til formannskapet. Jeg har invitert Birkenesavisa og Lillesand- Posten til å delta på dette fjernmøtet, og håper dette kan bidra til at dere i publikum også får med dere de debatter som føres. Ordningen med delegert myndighet til formannskapet vil kun vare så lenge vi er i denne ekstraordinære situasjonen.

En uke har gått og jeg har gjort meg noen andre tanker, refleksjoner og erfaringer også, som jeg vil dele her. Jeg leser mye i media for tiden, og noe som uroer meg er den økende reklamen av tilbydere som vil tilby både deg og meg å ta opp kredittlån. Vi vet at mange har fått snudd fremtiden for sin privatøkonomi helt på hodet over natta. I Birkenes kommune har NAV fått 147 nye registrerte brukere bare den siste uken, noe som er et veldig høyt tall.

Derfor vil jeg i dag rette en spesiell henvendelse til deg som kjenner på en økt uro knyttet til et plutselig inntektsbortfall, enten du er alene eller bidrar til å forsørge familien. Jeg vil komme med et vennlig råd. Ikke la deg friste til å ta opp kredittkortlån for å løse dine økonomiske utfordringer. Vi har et sikkerhetsnett i Norge som mange andre land ville misunne oss. Det er her også når kriser som dette rammer oss, og det heter NAV. Her kan de gi gode råd og god hjelp til de som trenger hjelp til å komme seg over en vanskelig periode. På kommunens infosider om «les om korona her» har NAV lagt ut direkte nummer du kan ringe for å få kontakt med NAV Birkenes.

Jeg nevnte at jeg har gjort meg noen erfaringer denne uken, og en av de ferskeste er at jeg har hatt gleden av å vigsle et flott brudepar i dag. Det å kunne være med på slike gledelige øyeblikk sammen med et par som velger å gi hverandre sin kjærlighet, gjør meg både ydmyk og rørt. I en tid som denne er det godt å konstatere at livet går sin gang til tross for et samfunn i unntakstilstand.

En annen gledelig nyhet er at jeg kan fortelle til alle barn, unge og foreldre at Birkenes kommune har rigget et nytt tilbud til dere. En hjertetelefon! Her kan foreldre ringe dersom dere har behov for å lufte tankene i forhold til hvordan denne nye tilværelsen påvirker og utfordrer de vante rutiner. Barn og unge som trenger en trygg voksen å snakke med kan ringe å få råd, støtte og hjelp til å håndtere sine tanker, følelser og omgivelser. Jeg håper tilbudet blir satt pris på, og det er i tillegg åpent både

lørdager og søndager i tillegg til alle hverdager. Nærmere informasjon om dette blir lagt ut på kommunens hjemmeside, under «Les om Korona her».

Vårt bibliotek i kommunen har også snudd seg rundt og tilbyr nå hjemlevering av bøker til innbyggere som ønsker å låne bøker. Bøker vil bli kjørt ut og levert i hele kommunen, så det er bare å logge seg inn på bibliotekets portal, sende en -epost til biblioteket eller ringe kommunens servicetorg for å låne bøker. Å lese en god bok i disse tider er virkelig noe som kan bidra til å gi en pause fra omverdenens mange mediainntrykk og impulser.

Vi går inn i helgen, med ei annerledes uke bak oss. Vi har lært mye om solidaritet, dugnadsånd, pågangsmot og tillit til hverandre. Er det noe som er sikkert så er det at disse fire ordene har preget mye av min hverdag den siste uka. Jeg er utrolig stolt og takknemlig for at alle bidrar med det de kan, følger råd som kommer fra nasjonale myndigheter og står på i denne ekstraordinære situasjonen. Jeg avslutter med å oppfordre dere alle på nytt om å fortsatt huske å vaske hendene godt, følg øvrige hygieneråd, nyt vår vakre natur og ikke minst, hold deg så frisk du bare kan.

God helg til dere alle.

Varm fredagshilsen fra Gyro Heia (Sp), ordfører Birkenes kommune