Vindkraftavtale

Vindmøller på heia

De som kjenner meg vet at jeg sjelden hever stemmen; men nå mener jeg det er på sin plass.

LESERBREV: Tirsdag i forrige uke var jeg blant tilhørerne på politisk arbeids-/ gruppemøte, for gjennomgang av «rammeavtale» mellom kommunen og E.ON, for utbygging av Bjelkeberg og Oddeheia vindkraftverk.

Jeg må si at maken til selsom opplevelse er det lenge siden jeg har hatt. Politikerne gikk gjennom utkast til avtale og la opp strategien for hvordan de skulle få best mulig gjennomslag overfor E.ON. I samme rom satt Kjell Rune Nakkestad fra KRNCoaching, E.ON sin innleide konsulent. Strategisk klokt?

Avbøtende tiltak for utbyggingen ble viet mye tid. Disse består bl.a. av et trehus til +/- 20 mill., som kommunen ikke vet om de har behov for, hva det skal brukes til eller hvem som i fremtiden skal ha ansvar for drift/vedlikehold. E.ON skulle også bidra med 2 mill. til «prosjekt vindmulighet», hva nå det måtte være. Etter litt diskusjon frem og tilbake ble det sagt at midlene trolig skulle gå til samordning av lokale næringsdrivende. Konkurransevridning?

Det mest provoserende var likevel at denne smøringen omtales som avbøtende tiltak. I mitt hode er avbøtende tiltak tiltak som gjennomføres for å minimere andre uønskede virkninger av tiltaket. Finnes det i realiteten avbøtende tiltak for vindmøllestøy, som ikke bare ser fint ut på papiret? Flere politikere på møtet, inkludert ordfører, mente at det var viktig å ta støyproblemene på alvor og uttalte at de visste for lite om dette. Likevel druknet temaet i diskusjonen rundt de andre punktene i avtalen.

Planlagt utbygging er lokalisert til Senumstad og omegn. Ja, det er et sted i kommunen som heter Senumstad og det bor faktisk mennesker der. Da er det drøyt å gå inn på en avtale om avbøtende tiltak, som ikke er avbøtende tiltak, på Engesland, Herefoss eller Tveite.

Nytt oppdatert støykart ble lagt fram. Dette viste betydelig økt støy i området, i forhold til kartet som lå til grunn for konsesjonssøknaden. I motsetning til hva som ble sagt på møtet, ligger nå flere boliger i gul støysone. Hvor oppdatert er støykartet? Vindmøllene på Storehei er fortsatt tegnet inn …

Til slutt et forslag til øvelse for våre folkevalgte. Tenk dere en tilfeldig valgt fredags kveld. Ungene har lagt seg, televisjonsapparatet er slått av, godstolen justeres til hvilestilling og stillheten senker seg. Men, nei …

 

Steinar Ånesland

Sønningen

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!