Politikerne har et ansvar

ILLUSTRASJONSFOTO FRA LISTA

Vindkraft utbygging, starten på en grønn satsing i Birkenes.

LESERBREV: Nå nærmer det seg til at politikerne skal gjøre vedtak om de vil ha en etablering innenfor vindkraft i Birkenes. Politikerne skal ta stilling til mange vanskelige spørsmål og så ta en beslutning, men dette spørsmål fortoner seg for meg som et lett valg nemlig at dette sier vi ja til! Politikerne har et ansvar for å legge til rette for sysselsetting og ikke minst økonomien i kommunen. Kort oppsummert så har denne saken så mange gode argumenter for at dette er riktig å satse på at jeg synes dette fortoner seg som selvsagt:

  1. Kommunen trenger hver krone som kan hjelpe til på en kritisk dårlig økonomi.
  2. Bedriftene i kommunen vil nyte godt av mulighetene som dette gir for økte oppdrag og inntekter i en tid der hver jobb og hver skattekrone er særdeles viktig.
  3. Faste arbeidsplasser om det ikke er flere enn 5 så er det ekstra kjærkomment i kommunen.
  4. Tilbudet til idrett og kulturformål i fra grunneierne er kjærkomment og sjenerøst.
  5. Det grønne skiftet som skal være satsingen i fremtiden gjør at vi nødvendigvis må se på alle muligheter i utnytting av naturens ressurser på en bærekraftig måte. Og her har kommunen en mulighet til grønn satsing som en motor fremover med flere synergieffekter. Økt tilgjengelighet til mye gammelskog som kan drives frem og erstattes med ungskog. Som igjen gir tilgang på nye bærområder som gir sysselsetting i kommunen. Og ikke minst nye fine turområder som blir tilgjengelig for folk flest. Det kan også komme inn andre grønne satsinger i kjølvannet av dette som jeg ikke kan komme inn på her men et stikkord her er muligheter!
  6. Kjærkommen inntekt til gårdeierne på de aktuelle bruk er bra for økonomien til dem og dermed skattekroner til kommunen og trygghet for videre bosetting og satsing på de aktuelle bruk. Det å leve av gårdsdrift er en kontinuerlig prosess med tanke på å finne inntektsmuligheter og her har 9 grunneiere en mulighet som jeg tror at de fleste av oss hadde sagt ja til og som jeg ikke synes noen skulle misunne.
  7. Det blir garantert lenge til det kommer et selskap som vil satse 1 milliard i vårt område med de synergier, ringvirkninger og direkte skattekroner dette gir i kommunen.

Når det gjelder de negative ringvirkninger av dette så fortoner støyplagen for enkelte hus seg som den mest dominerende, til det er det å si at det i henhold til norske bestemmelser så er det ikke anledning å støyforurense utover en viss grense som er så lav at det bråker mer med raslingen i løv under frisk bris. Og dessuten dersom det skulle vise seg i ettertid at det faktisk bråker til sjenanse for fastboende så må Eon ordne opp i dette.

Og til sist så vil jeg gi en honnør til Motvind som har vist et glødende engasjement, og har personer i sine rekker med gode taleevner. Jeg gleder meg til disse kommer frem med typisk positive saker som bygger kommunen videre. Bruk tida til å se etter muligheter i fremtiden!

 

Frank Sagstuen

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!