Forkaster byggekomité

Det blir ingen byggekomité i Birkenes. Formannskapet skal følge kommunale byggeprosjekt.

– Det har blitt gjort så mye feil, og det har vært dårlig oppfølging fra kommunen de gangene de har vært byggherre, sier Geir Colbjørnsen (KrF).

Politikerne i kommunestyret har lenge irritert seg over hvordan kommunale byggeprosjekter ledes i kommunen, og for ett år siden vedtok politikerne at det skal etableres en byggekomite til å lede prosjektene. Under sist kommunestyremøte skrotet de derimot ideen, etter at tre politikere har arbeidet i en referansegruppe for å danne retningslinjer for en slik komite.

– Alt var ikke bedre før. Vi har kikket på vedtektene for den forrige byggekomiteen. Der lå det inne at komiteen skal være byggherre og skal drive prosjektene. Hvis det er sånn det vil bli, er jeg redd for at byggekomiteen kun blir et utfordrende og byråkratisk ledd som vil ødelegge dynamikken, sier ordfører Anders Christiansen (Ap), og legger til:

– Det mest fornuftige er å la formannskapet følge slike saker tett.

Det forslaget får enstemmig oppslutning, og dermed blir det ingen byggekomité. Administrasjonen arbeider med å få på plass ressurser til en egen prosjektleder som skal lede slike byggeprosjekt.