En ordfører verdig?

Kampen for vindmøller. En ordfører verdig?

LESERBREV: Ordfører Anders Christiansen har gått ut i media og er storfornøyd med avtalen med EON og mener dette er en av de beste vindkraftavtaler i Norge.

Kommuneadvokaten fikk i begynnelsen av desember oppdrag med å se på avtalen og komme med uttalelser.

Tirsdag 17.januar ble det holdt temamøte for politikerne hvor EON presenterte avtalen.

Dersom det stemmer og er riktig det jeg har fått høre, så fikk ordfører Anders Christiansen spørsmål fra en kommunestyrerepresentant om uttalelsene fra kommuneadvokaten var kommet.

Ordfører svarte da; «det er kun litt småjusteringer/pirk, dere skal få uttalelsen i god tid før kommunestyret».

Nå viser det seg at svar fra kommuneadvokaten ble poststemplet Birkenes kommune allerede 15. desember 2016! Det kan se ut som informasjonen er holdt hemmelig til den kom på postlista i forrige uke.

Det er slettes ikke småpirk kommuneadvokaten kommer med. Det er 3 sider med kritiske kommentarer til avtaleteksten!

Det er svært kritikkverdig at ordfører går ut i media og fronter avtalen som en god avtale – samtidig som det kan se ut til at han holder hemmelig kommuneadvokatens kritiske kommentarer.

Nok en gang er det flaut å være vitne til en uheldig prosess preget av prestisje og makt.

Mandag 23.januar var det møte i Tjenesteutvalget.  I sakspapirene til tjenesteutvalget står ordføreren som saksbehandler på vindkraftavtalen og hans anbefaling er å si ja til avtalen slik den opprinnelig forelå.

Det er en skam dersom ordfører med viten og vilje hemmeligholder og trenerer viktige kommentarer/uttalelser fra kommuneadvokaten.  Uttalelser som det er viktig at våre politikere som skal håndtere et svært vanskelig valg, får i god tid før avgjørelsen skal bli tatt i kommunestyret.

Ikke minst ville det vært viktig at uttalelsene lå på bordet da EON hadde sitt temamøte.

Dette er en lei sak ikke bare for ordfører Anders Christiansen og hans troverdighet som ordfører og politiker men stiller også Birkenes kommune i dårlig lys.

Ordfører har tidligere uttalt at vi berørte i vindkraftsaken bekymrer oss for mye – ja sannelig min hatt – dersom det viser seg at det er på denne måten man ønsker å fremme saker med alternativ fakta så er vi både bekymra og forskrekka!

 

Ellen Sandkleiv

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!