Kjære Gyro!

SØRE HEREFOSS: Visualisering av vindturbiner sett fra Søre Herefoss mot Oddeheia. Bildet viser vindturbiner med en totalhøyde på 220 meter. Avstand til nærmeste turbin er 1,6 kilometer. Illustrasjon: Meventus / RWE

For en rørende omsorg du viser for det tyske milliardkonsernet RWE.

På ei heilside i Birkenesavisa 8. januar forteller du hva du driver med. Det er ikke lite. Og for en rørende omsorg du viser for det tyske milliardkonsernet RWE. Vi kan nok slå fast at denne giganten klarer seg ganske greit økonomisk uten at du skal bruke av din tilmålte tid for å hjelpe dem med tidenes største naturrasering i vår kommune.

Jeg ser at du er bekymret for at tida skal løpe fra kommunen. Det er vel ikke kommunen tida kan løpe fra, men RWE. Jeg ser også at du bekymrer deg for naturinngrep på alternative adkomstveier. De store inngrepene, oppe på heiene, bekymrer det deg? Har du glømt at det du kaller Mollestad/Ogge-alternativet, altså vei fra Rødli via Hellerslia til Bjelkeberg, er skrinlagt? Hvorfor skremmer du med det? Er det for å sikre flertall for RWE-støtten?

Og tror du virkelig at Kjærestrøm-alternativet kan bli realisert? Hva sier verne- og landbruksmyndighetene til det? Og NVE? Det er enda ikke gitt konsesjon på det, som du vet. Som ordfører bør du heller bruke noe av tida di på å få stoppet dette alternativet.

Du vet like godt som oss andre at hvis RWE virkelig vil gjennomføre utbygginga, betyr fem millioner kroner ekstra til Senumstadbrua absolutt ingenting for dem. Husk at Birkenes kommune ikke er en part i vindkraftutbygginga, men et offer.

Og enda en ting; har du fått med deg at RWE søker om å øke effekten fra 85 MW til 96 MW (13 prosent økning) og driftstida fra 25 år til 30 år (20 prosent økning)? Med det vil selskapet øke inntektene sine med mellom 200 millioner og 300 millioner kroner.

Så RWE klarer seg nok ganske bra uten vår støtte, skal du se! Hvor mye eiendomsskatt tror du det blir mot slutten av perioden? Er det kanskje på tide å fundere litt på den «fantastisk gode» avtalen kommunen har med selskapet?

Trygve Løland