Vindmøller, igjen!

VISUALISERING: Sweco har laget denne visualiseringa som viser hvordan vindturbiner på Oddeheia vil fortone seg fra Søre Herefoss. Vindturbinene på bildet er ikke så store som RWE nå ønsker å etablere.

Vi gir oss aldri.

I LP 1. september leser jeg at ordføreren har vært i Oslo for å få fart på Norges vassdrags- og energidirektorat og Olje- og energidepartementet.

Resultat: Null, null.

Det som ikke er avklart: Støy, naturinngrep, veitrasé, adkomst, nettilknytning og videre.

Senumstadbroa er en sak for seg selv!

Er det bare to på Birkeland som kan regne? Toralf Aas og Trygve Endresen?

Dette er og vil bli et tapsprosjekt.

Jeg gjør Kiwis slagord til vårt: VI GIR OSS ALDRI!

 

Øivind Birkeland

Borkis