Årsmøte og trafikk

ARKIVFOTO

Årsmøte i DNT Edru Livsstil Birkenes.

Årsmøtet er måndag 24. februar, og i år også i Møllebekken terrasse. Når årsmøtesakene er unnagjort, vil Bjarne Eikeland ta for seg emnet Eldre bilførere i trafikken.

Det er eit aktuelt tema. Trafikken blir tettare, det blir fleir motorvegar med stor fart, og det blir fleir eldre blant bilførarane. Bjarne Eikeland har eit langt liv som sjåførlærar, har rik og brei erfaringsbakgrunn, og stor kunnskap om vegtrafikk og sikringstiltak.

Bjarne er medlem i DNT Edru Livsstil Birkenes, og har i mange år vore ein ivrig talsmann mot alkohol i samfunnet og i trafikken spesielt.

Det blir god servering av kake og kaffe, og utlodning.

Lars Aasbø