– Vår jødiske bakgrunn

(Illustrasjon: Utsnitt av Rembrandts «Moses Smashing the Tablets of the Law» / Wikimedia Commons)

Det er sagt at vår kultur kviler på tre søyler som geografisk kan plasserast i Aten, Roma og Jerusalem.

Bruker me bakgrunn som metafor, kan me seie at påverknad og impulsar frå jødedom også er ein del av vår bakgrunn, religiøst og kulturelt.

Kva det er som utgjer denne jødiske bakgrunnen, kvifor og korleis det er blitt slik, er tema Oddvar Svalastog tar for seg på møtet torsdag kveld på bedehuset.

Oddvar er medlem i styret for Sørlandet krets av Den Norske Israelsmisjon, og han vil også informere om Israelsmisjonens arbeid blant jødar i Israel og Aust-Europa.

 

Lars Aasbø

 

______________

Brukerskapt