Anders Topland påpeker et stort hull i dekningskartet, og ber ordføreren komme på banen

POLITIKK: Senterpartiets Anders Topland. Her med Arnt Olav Furholt og Alfred Kylland.

Interpellasjon til ordføreren om hurtigladestasjoner for elbil.

Uansett hva en måtte mene om det grønne skiftet, så hersker det liten tvil om at elbiler er kommet for å bli. Hver andre bil som selges i 2020 er elbil uten fossilmotor. I denne sammenhengen er ladeinfrastruktur og hurtigladestasjoner viktig. Ikke minst for reiser av lengre varighet og avstand der en ikke kan basere seg på lading hjemme.

I Norge var det per 31.12.2019 over 3.800 hurtigladestasjoner, nesten 200 bare i Agder. I Birkenes har vi fortsatt null.

Vi har en av landets stamveier igjennom kommunen vår i form av riksvei 41. Langs veien finner vi etter hvert ladestasjoner i alle kommunene veien går gjennom, bortsett fra en kommune. Mellom Åmli og Mykland, og til E18 i Lillesand/Kristiansand er det et stort hull i dekningskartet. Det er Birkenes kommune.

Ladestasjoner er viktig for turisme og næring langs veien. Manglende ladestruktur gjør at elbilbilistene som det stadig blir flere av, velger andre reiseveier enn gjennom kommunen vår. Og ettersom lading av elbil tar lengre tid enn å fylle bensin/diesel, så er også sannsynligheten større for at de legger igjen penger i nærområdene når en lader så lenge laderne plasseres strategisk.

Også for overnattingsgjester er det viktig at det finnes hurtiglademuligheter i nærheten. Det satses på å få mer turisttrafikk på riksvei 41 / europavei 134 mellom Oslo og Kristiansand, men da må nødvendig infrastruktur for bilistene være på plass. Videre vil tilgjengelighet på hurtiglading også være et greit supplement for bygdas egne innbyggere de gangene de ikke har tid/anledning til å lade hjemme.

Jeg mener det er på høy tid at Birkenes får sine egne hurtigladere. Først langs Rv41 på Birkeland og Herefoss, men også på Engesland for å støtte opp om sentrum og næringsutvikling der. Det finnes også flere aktuelle samarbeidspartnere med tanke på finansiering. Vil ordføreren ta initiativ til at det startes arbeid med tanke på å få på plass hurtiglading i Birkenes?

Anders Snøløs Topland
Birkenes Senterparti