Elbil


11 kroner for elbiler

Statens vegvesen foreslår å begynne å kreve bompenger av elbiler i Kristiansand. De skal i så fall betale halvparten av fossilbiltaksten.