Aktivt parti

TOPPER: Gyro Heia og Trygve Slagsvold Vedum. FOTO: Birkenes SP

Aktivt halvår for førstekandidat Gyro Heia.

Birkenes Senterparti har lagt bak seg et aktivt halvår. På nominasjonsmøtet i november kunne leder Alfred Kylland presentere en liste på 21 navn som vil stå på liste for Birkenes Senterparti til kommunevalget til høsten. Med toppkandidat Gyro Heia etterfulgt av Anders Snøløs Topland, Bjørn Tore Hovland og Silje Drangsholt, så har partiet både geografisk og faglig god dekning inn mot valget. Gyro sier hun er glad for tilliten som toppkandidat, og ser fram til å arbeide for god Senterparti-politikk i hele Birkenes.

Allerede i januar arrangerte Agder Senterparti inspirasjonsmøte i Sørlandsparken. Her fikk Gyro møte partileder Trygve Slagsvold Vedum. «Det ble et godt og inspirerende møte hvor vi plukket opp mange gode tips partiet vil ta med seg inn i den lokale valgkampen» er Gyro sin kommentar til møtet. Også ungdomskandidatene Syvert Furholt og Mailinn Stoveland deltok sammen med Anders og lokallagsleder Alfred Kylland.

Gyro peker også på at det er gledelig at Birkenes Senterparti har fått aktive medlemmer med i Agder Senterungdom. Syvert og Mailinn representerer Birkenes på en god måte i styret i det nye Senterungdomslaget på Agder. I tillegg er de aktive i en rekke av arrangementene som Agder Senterungdom arrangerer. Dette er representanter som vil bidra positivt i politikken i Birkenes i årene som kommer.

På fylkeslagets årsmøte i februar så deltok Birkenes med hele fem personer. På dette møtet ble Aust og Vest-Agder formelt slått sammen til ett felles Agder Senterparti, og også her har Birkenes fått representasjon i det nye fylkesstyret ved at Anders er valgt inn som fast styremedlem. Anders har også tidligere to års fartstid fra styret i Aust-Agder Senterparti og han mener at denne deltagelsen gir mye nyttig kunnskap og erfaring som kan benyttes i lokalpolitikken i Birkenes. På årsmøtet ble også Gyro og Anders valgt ut til å være med å representere Agder på Senterpartiets landsmøte på Hamar i mars. Her var Agder representert med drøyt 20 delegater. Det ble tre svært innholdsrike og inspirerende dager på Hamar påpeker Gyro, og det ga uvurderlig kunnskap inn mot valgkampen.

På lokalt plan har også Birkenes Senterparti god aktivitet på sine medlemsmøter. Ikke minst skal nevnes medlemsmøtet laget hadde på Engesland i mars. Her var det mange som deltok og ga verdifull informasjon til både dagens kommunestyregruppe i Birkenes, men også til listekandidatene til høstens valg. Partiet går jo nå inn i et spennende halvår med valgkamp. Av viktige saker inn mot valget nevner Gyro at spennende hovedsaker for partiets del vil være mobil og bredbåndsdekning, samt forebygge sosialt utenforskap. Og ikke minst mener hun at Senterpartiet skal være et parti som skal jobbe aktivt for å vise at vi tar innbyggere i alle aldre på alvor. Og at at vi vil forme en fremoverlent og forsvarlig politikk som ivaretar innbyggere og næringsliv i hele kommunen.

Anders Topland