Nærmer seg IKT-løsning

FORMANNSKAPET: Linda Hye (Ap), Odd Gunnar Tveit (Frp) og Anders Topland (Sp). ARKIVFOTO

Satser alt på et samarbeid med Lillesand.

– Vi har ikke noe detaljert oversikt over hva dette vil koste oss. Vi forhandler, men kjenner ikke det endelige resultatet. Vi har likevel tro på at vi klarer det innen dagens rammer, pluss noen overgangsutgifter, sier samfunnsutviklingssjef Halvor Nes i Birkenes kommune.

IKT-samarbeidet med Kristiansand går mot slutten. Seinest i løpet av neste år skal KR-IKT være et tilbakelagt kapitel. Med formannskapets velsignelse forsøker nå administrasjonen å få til en samarbeidsavtale med Lillesand på IKT-feltet.

Vil gjøre det selv

Dersom det ikke lykkes, foreslår rådmannen at Birkenes søker hjelp i andre, eksisterende interkommunale samarbeid. Det liker ikke politikerne.

– Jeg savner et tredje alternativ, som bør være å gjøre dette selv. Hvorfor er det ikke et alternativ å lyse drifta ut på anbud spør Geir Colbjørnsen (KrF) under formannskapets møte onsdag.

Noe godt svar får han ikke, men flere politikerne ønsker at kommunen selv skal stå for IKT-løsninga dersom forhandlingene med Lillesand strander.

– Jeg synes ikke administrasjonens alternative forslag er særlig godt. I et interkommunalt samarbeid kommer vi til å bli miniputter, og jeg tror ikke vi får noe igjen for det. Vi må betale for å bli med på lasset, og sannsynligvis bytte ut mye av programvaren vi i dag bruker, sier Anders Topland (Sp).

Habil mot en stemme

Før saken ble behandlet ble han erklært habil mot én stemme. Topland har eierinteresser og arbeider i IT-selskapet Aspit som leverer IKT-løsninger til blant annet kommuner. Topland utelukker ikke at Aspit kan levere tilbud på drift av Lillesands IKT-løsning.

– Jeg støtter Toplands vurdering. Vi bør legge alt i et samarbeid med Lillesand. Dersom forhandlingene strander, ønsker jeg saken tilbake til behandling, sier Linda Hya (Ap).

Har litt dårlig tid

Det ønsker verken Nes eller rådmann Anne Stapnes. De begynner å får dårlig tid, og vil gjerne ha et signal fra politikerne om hvilket alternativ de ønsker, dersom Lillesand er uaktuelt. Og det får de.

– Det viktige for kommunen er en god, sikker og stabil drift. Det er lett å måle kostnader, men ikke like enkelt å måle kostnader når folk blir sittende inaktive på grunn av IKT-problemer. Et godt alternativ for Birkenes, dersom Lillesand faller bort, er å sette drift og support ut på anbud, sier Topland.

Det forslaget får enstemmig støtte i formannskapet, og dermed blir det løsninga, om forhandlingene med Lillesand ikke fører fram.